De Eerste Kamer ANP

Precies een maand voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten, die ook beslissend zijn voor de samenstelling van de Eerste Kamer, zijn er geen grote verschuivingen in de Peilingwijzer. Coalitiepartijen VVD en PvdA verliezen nog altijd zo fors, dat zij gezamenlijk nog niet op een kwart van de stemmen komen.

Zelfs met de steun van de 'constructieve oppositiepartijen' D66, ChristenUnie en SGP is een meerderheid voor de coalitie op dit moment buiten beeld. Weliswaar gaat het bij de Peilingwijzer om virtuele zetels in de Tweede Kamer. Die mogen niet één op één naar de situatie in de Eerste Kamer worden vertaald, onder meer omdat de opkomst bij de Statenverkiezingen lager is, maar in de verschillende speciale 'Statenpeilingen' van de afgelopen vier weken is hetzelfde beeld te zien.

Belangrijk daarbij is hoe de kiezers van de verschillende partijen opkomen. Traditioneel zijn de kiezers van vooral het CDA en de SGP zeer trouw, terwijl die van de PVV en in mindere mate de SP veelal alleen opkomen bij Tweede Kamerverkiezingen. Bij de Statenverkiezingen van vier jaar geleden scoorde het CDA 30 procent beter dan volgens de Peilingwijzer voor de Tweede Kamer mocht worden verwacht, stelt politicoloog Tom Louwerse, die de Peilingwijzer maakt. Terwijl de PVV het juist 20 procent minder goed deed.

PVV aan kop

In de Peilingwijzer van deze week gaat de PVV tamelijk stevig aan kop met 26 tot 30 Tweede Kamerzetels. D66 is tweede met 23 tot 27 zetels. Daarachter komen de VVD (20-24) en het CDA (18-22).

De SP komt op 16 tot 20 zetels, terwijl de PvdA blijft steken op 11 tot 15. Daarachter GroenLinks (6-8), de ChristenUnie (5-7), de SGP, de Partij voor de Dieren (beide 3-5) en 50Plus (2-4).

De NOS publiceert tot aan de Statenverkiezingen wekelijks de Peilingwijzer. Daarin worden de peilingen van de Politieke Barometer (Ipsos), De Stemming (EenVandaag), Peil.nl (Maurice de Hond) en TNS Nipo samengevoegd. Meer over de methode achter De Peilingwijzer is te vinden op de website van politicoloog Tom Louwerse.

Peilingwijzer 14 februari

STER reclame