De Romeinse munten Rijksmuseum van Oudheden

In het Leidse Rijksmuseum van Oudheden zijn vanaf morgen zeldzame Romeinse munten te zien. Het museum toont 162 munten uit de tweede en derde eeuw die vorig jaar zijn gevonden in de omgeving van het Gelderse Buren. 

Twee amateurarcheologen vonden de muntschat in de modder van een uitgebaggerde sloot. De oudste munt is geslagen tussen 196 en 198 en de jongste munt is gemaakt in 248 of 249. Experts vermoeden dat de munten kort daarna in de bodem zijn verdwenen. 

Het huidige Buren vormde destijds de noordgrens van het Romeinse Rijk. In de derde eeuw werd het grensgebied geregeld geplunderd door Germanen. 

STER reclame