De banengroei is voor een belangrijk deel te danken aan uitzendwerk ANP

In het vierde kwartaal van 2014 is de werkgelegenheid gegroeid met 42.000 banen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat is de grootste toename in 3,5 jaar, meldt het CBS. Sinds het tweede kwartaal van 2014 stijgt het aantal banen, na ruim twee jaar van afnemende werkgelegenheid.

Er zijn vooral meer uitzendkrachten en zelfstandigen aan de slag gegaan. Het aantal zelfstandigen is met 2,1 miljoen groter dan ooit. Het aantal werknemers bedraagt 7,7 miljoen. Dat is geen record, want zes jaar geleden waren het er nog 300.000 meer. 

45-plussers

Langdurig werklozen profiteren nog niet van de opleving. In het vierde kwartaal zat bijna de helft van de werklozen al meer dan een jaar zonder werk. Een jaar eerder lag dat percentage nog op 37 procent. Vooral 45-plussers zonder werk hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Van hen was meer dan 60 procent al minstens een jaar werkloos.

Per vacature waren er in het vierde kwartaal vijf werkzoekenden. Een jaar eerder was die verhouding nog één op zeven. Zes jaar geleden lagen het aantal vacatures en het aantal werkzoekenden ongeveer gelijk.

Reisbureau Travelbird groeit als kool

Asscher

Minister Asscher is heel blij met de sterkste groei van de werkgelegenheid in jaren en vindt het belangrijk om nu "door te zetten". De minister wil dat er "nog meer aandacht uitgaat naar ouderen", omdat het voor hen vaak lastig is om een baan te vinden als ze eenmaal werkloos zijn. 

Asscher wijst erop dat werkgevers een korting op de belasting kunnen krijgen als ze iemand aanstellen met veel ervaring.

STER reclame