ANP
NOS Nieuws

Naar de stembus met twee stembiljetten

Op 18 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Maar naast de Statenverkiezingen zijn er die dag ook verkiezingen voor de waterschappen. Het is voor het eerst dat we voor waterschapsverkiezingen ook echt naar het stembureau moeten. Vroeger stemde je per post voor het waterschapsbestuur.

Zeven jaar geleden, in 2008, waren de laatste waterschapsverkiezingen. Die leidden toen tot veel discussie omdat weinig mensen gebruik maakten van hun stemrecht per post. En van de uitgebrachte stemmen waren er ook nog veel ongeldig. Dat veroorzaakte onvrede binnen de waterschappen.

Primeur

De roep om directe verkiezingen werd steeds luider. Daarom heeft de regering besloten de waterschapsverkiezingen samen te voegen met ‘gewone’ verkiezingen zoals die voor de gemeenteraad of de Provinciale Staten. Op 18 maart is de primeur.

Omdat er twee verkiezingen gelijktijdig plaatsvinden, staan er in ieder stemlokaal meerdere stembussen: een voor de Staten en een stembus voor de waterschappen. Voor beide verkiezingen moet er gewoon met het rode potlood worden gestemd. In geen enkel stembureau staat een stemcomputer.

Om het tellen, na afloop van de verkiezingen, wat makkelijker te maken, krijgen de stempas en de stembiljetten verschillende kleuren. Voor de Provinciale Statenverkiezingen is de kleur van de stempas blauw en voor de waterschapsverkiezingen groen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl