De Levenseindekliniek hielp in 2014 veel meer patiënten dan in 2013
NOS Nieuws

Veel meer euthanasie bij Levenseindekliniek

Het afgelopen jaar heeft de Levenseindekliniek veel meer verzoeken voor euthanasie ingewilligd dan het jaar ervoor. In 2014 paste de kliniek 232 keer euthanasie toe; in 2013 was dat nog 134 keer. Dat is een stijging van meer dan 70 procent.

Ook het aantal aanvragen steeg behoorlijk; van 749 in 2013 naar 1035 in het afgelopen jaar. De kliniek noemt vooral de toegenomen bekendheid van de organisatie als oorzaak van de stijgingen.

Kankerpatiënten

Gemiddeld werden in 2014 per maand zo'n negentien verzoeken gehonoreerd door de kliniek. Ruim een kwart van de verzoeken werd afgewezen. Bij bijna de helft van de aanvragen trok de patiënt de aanvraag weer in of stierf de patiënt voordat het onderzoek kon worden afgerond. De oudste patiënt die het afgelopen jaar euthanasie kreeg van de kliniek was 103; de jongste was 30 jaar.

De Levenseindekliniek behandelt patiënten van wie de eigen arts het euthanasieverzoek niet kan of wil honoreren. Vooral het aantal aanvragen van kankerpatiënten is het afgelopen jaar gestegen, zegt de kliniek.

Onzorgvuldig

De Levenseindekliniek is het laatste jaar herhaaldelijk op de vingers getikt vanwege onzorgvuldig handelen. Een onafhankelijke toetsingscommissie oordeelde dat de instelling drie keer euthanasie had toegepast terwijl er te weinig onderzoek was gedaan naar de toestand van de patiënt.

De instelling werd in maart 2012 geopend. De organisatie heeft een kantoor in Den Haag en dertig mobiele teams, die bestaan uit een arts en een verpleegkundige.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl