NOS Nieuws Politiek Aangepast

Kabinet garandeert pgb in 2011

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid garandeert dat er in 2011 niet weer een stop komt op het persoonsgebonden budget. Afgelopen zomer werd een stop ingevoerd voor nieuwe aanvragen voor het pgb omdat er een tekort was van honderden miljoenen.

De regeling waarbij mensen budget krijgen om zelf zorg in te kopen, wordt per januari weer opengesteld. Het pgb wordt wel versoberd.

Staatssecretaris Veldhuijzen zegt dat de versobering nodig is om de regeling "meer solide en toekomstvast" te maken.

Bent u getroffen door de tijdelijke stop van de afgelopen maanden of krijgt u te maken met de soberder regeling volgend jaar, mail ons dan

Een deel van de mensen met een pgb die thuis of in een kleinschalige woongemeenschap wonen, krijgt ruim 7300 euro minder.

Schulden

Ook wordt fraude aangepakt. De staatssecretaris schrijft aan de Tweede Kamer dat mensen met een pgb het eerste jaar vaker en onaangekondigd gecontroleerd zullen worden.

Verder wil de staatssecretaris geen pgb meer verstrekken aan mensen zonder vaste verblijfplaats en aan mensen met schulden.

Veldhuijzen schrijft dat veel pgb-aanvragers onvoldoende beseffen wat het toekennen van zo'n budget inhoudt. Ze wil daarom de voorlichting verbeteren.

Recht op pgb

Er maken bijna 135.000 mensen gebruik van de regeling. De kosten voor pgb's zijn gestegen van 1 miljard in 2005 naar 2,4 miljard euro in 2010.

Het kabinet wil het recht op een persoonsgebonden budget met een wet regelen. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten schrijft aan de Kamer dat ze die wet op 1 januari 2014 wil laten ingaan.

STER reclame