Traning voor reanimatie Rama / Wikimedia / Creative Commons
NOS Nieuws Binnenland

'Jonge drenkeling niet te lang reanimeren'

Bij jonge drenkelingen die na een half uur reanimatie in het ziekenhuis nog geen hartslag hebben, kunnen artsen de reddingspoging beter staken. Dat schrijven onderzoekers van het UMC Groningen vandaag in het vakblad het British Medical Journal.  

De onderzoekers analyseerden het beloop bij 736 jonge drenkelingen, die over de afgelopen twintig jaar binnenkwamen bij een van de academische medische centra. "Het gaat om de ernstige gevallen. Kinderen die onderkoeld en met een hartstilstand binnenkomen op een van de acht Nederlandse Kinder Intensive Care-afdelingen", zegt Joke Kieboom, kinderarts-intensivist in Groningen en een van de onderzoekers.  

Hersenschade

"Als er na twintig tot dertig minuten geen effect is, heeft doorgaan met reanimeren volgens de richtlijn geen zin. Tenzij er sprake is van onderkoeling", vervolgt Kieboom. "De aanname is dat onderkoeling een beschermend effect heeft op de hersenen, waardoor hersenschade later optreedt en langer reanimeren dus zinvol kan zijn." 

Van de 98 kinderen die langer werden gereanimeerd, overleden er 87 binnen een paar dagen alsnog. De overigen verkeerden een jaar later in vegetatieve toestand of waren dusdanig ernstig gehandicapt, dat ze bijvoorbeeld niet meer in staat waren te praten of anderszins contact te maken met hun omgeving.

Richtlijnaanpassing 

De onderzoekers pleiten daarom voor een aanpassing in de richtlijn. Een richtlijncommissie bepaalt of daar voldoende bewijs voor is. "Het gaat hier om relatief kleine aantallen", zegt Kieboom.

Mocht er een richtlijnaanpassing komen, dan is het vervolgens aan de medici om er ook daadwerkelijk naar te handelen. Volgens Kieboom zit het in de aard van hulpverleners om tot het uiterste te gaan om een mensenleven te redden. Een reanimatie duurt soms wel vier uur. Kieboom: "Maar als arts moet je ook kunnen oordelen dat doorgaan in sommige gevallen niet zinvol is."

Kieboom zegt dat de beslissing om een reanimatie te staken overigens altijd in het ziekenhuis genomen moet worden. "Het moet een beslissing van het hele team zijn." 

STER reclame