NOS Nieuws

Irritatie en vragen over zorgplan Schippers

Irritatie bij 'constructieve drie' over aanpak coalitie zorgplan neemt toe

GroenLinks, CDA, SP, ChristenUnie, PVV, D66, 50Plus en de Partij voor de Dieren willen van minister Schippers horen hoe haar vernieuwde zorgplan in de praktijk uitpakt.

De partijen willen ook hoorzittingen en gesprekken organiseren. Alle betrokkenen bij de zorgsector, van patiënten tot zorgverzekeraars, moeten hun zegje kunnen doen.

Verder willen zij weten hoe het wetgevingstraject eruit gaat zien. Welke wetswijzigingen moeten weer door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld, en welke wijzigingen gaat de minister zelf via een AMvB doorvoeren. "Het is een route samengesteld uit vele voorstellen, hoe gaat de minister dat regelen?", vraagt CDA-Kamerlid Bruins Slot.

Coalitiepartijen VVD en PvdA willen niet op de hoorzittingen wachten en het plan snel in de Tweede Kamer bespreken. Dat debat is woensdagavond. "Maar, heel goed dat de oppositie nog allerlei vragen beantwoord wil zien. Hou dat vol!", sneert PvdA-Kamerlid Bouwmeester.

De opstelling van VVD en PvdA heeft tot irritatie geleid bij ChristenUnie en D66. Een gepland gesprek met de 'constructieve drie' dat morgen zou plaatsvinden op het ministerie van Volksgezondheid gaat hierdoor niet door. De SGP vindt het weinig zin hebben om zonder de andere twee partijen te gaan.

GroenLinks-Kamerlid Ellemeet: nog veel vragen

Vooruitgang?

Eerste Kamerlid Marijke Linthorst, een van de drie PvdA-senatoren die in december 2014 tegen de zorgwet van minister Schippers stemden, noemt het nieuwe zorgplan een verbetering. Ze zet wel vraagtekens bij de effecten ervan, schrijft zij in een ingezonden stuk in NRC Handelsblad.

Volgens Linthorst hebben de vier grootste zorgverzekeraars (Achmea, VGZ, CZ en Menzis) nog steeds te veel macht en kan dat ertoe leiden dat artsen, ziekenhuizen, specialisten en andere zorgaanbieders onder de kostprijs werken. "Zijn de zorgverzekeraars er dan in geslaagd vooruitgang te boeken in het contracteren van betere zorg?", vraagt zij zich af.

Stemmen

Als voorbeelden van wat zij een verkeerde ontwikkeling vindt, noemt zij het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. Dat is gespecialiseerd in de behandeling van kanker, maar is niet gecontracteerd voor bepaalde basispolissen van Zilveren Kruis Achmea. In de regio Utrecht is het Diaconessenziekenhuis wel gecontracteerd, terwijl dat ziekenhuis onder verscherpt toezicht van de Inspectie staat. Linthorst pleit voor een tussentijdse evaluatie van het Nederlandse zorgstelsel.

PvdA-Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn laat weten niet achter het plan van Schippers te staan. Hij is op zich blij dat de vrije artsenkeuze niet wordt veranderd. Maar hij heeft bezwaren tegen de effecten van de marktwerking. Hierdoor worden volgens hem mensen met lagere inkomens gedwongen een zorgverzekering te kiezen met minder keuzevrijheid.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl