Diederik Samsom trapt campagne af

De PvdA wil dat kinderen al op driejarige leeftijd naar school gaan. Bij de start van de campagne van de PvdA zei partijleider Samsom in Eindhoven dat onder dit kabinet de kwaliteit van de voorschoolse opvang al is verbeterd, maar dat hij nog een stap wil zetten. Hij benadrukte dat kinderen in de eerste jaren van hun leven belangrijke vaardigheden leren.

Hij noemde de opdracht van de sociaal-democratie  om te verbinden en te verheffen urgenter dan ooit. Hij zei dat de kloof tussen de bovenklasse van hoogopgeleide mensen met alle kansen en de "achterblijvers" groter, dieper en hardnekkiger wordt. Volgens hem leven die mensen langs elkaar heen.  

Maakindustrie

"Verscheidenheid mag niet verworden tot een gescheiden samenleving." Hij benadrukte verder het belang van goed werk voor iedereen. Volgens hem moet er een impuls komen voor de industrie en hij noemde daarbij met name de maakindustrie. Hij wees erop dat je niet alleen mensen nodig hebt die dingen bedenken, maar ook om ze uit te werken. "Zo creëer je banen voor mensen met een vakopleiding."

Samsom zei verder dat de coalitie de afgelopen jaren de inkomensverschillen heeft verkleind en meer zekerheden heeft geboden aan flexwerkers. Hij verwees naar een aantal maatregelen van het kabinet van gisteren, zoals het weer in dienst nemen van schoonmakers door het rijk. Volgens hem is de essentie van de sociaal-democratie dat je erbij hoort en onderdeel bent van het team.

Eerste Kamer

De PvdA-leider denkt dat VVD en PvdA ook na de komende verkiezingen geen meerderheid halen in de Eerste Kamer en dat de partijen dus weer anderen nodig hebben om het kabinetsbeleid waar te maken. "Die zoektocht wordt moeilijker naarmate je kleiner wordt." Hij herhaalde dat de PvdA ook bij een nederlaag deel blijft uitmaken van het kabinet en dat hijzelf ook niet van plan is om op te stappen. 

'Samsom zal niet zomaar opgeven'

STER reclame