De VS is een klopjacht begonnen op degenen die duizenden documenten naar de klokkenluiders-site WikiLeaks hebben gelekt. Minister Clinton zegt dat er een grootscheeps onderzoek aan de gang is, waarbij het ministerie van Buitenlandse Zaken nauw samenwerkt met Defensie.

Het lekken van de documenten is volgens Clinton een aanslag op Amerika en de internationale gemeenschap. De levens van Amerikaanse diplomaten en degenen om hen heen worden in gevaar gebracht, zegt Clinton.

Gisteren lekten zeker 250.000 verslagen uit van contacten tussen Washington en Amerikaanse diplomaten wereldwijd.

STER reclame