Mensen die kiezen voor een arts die een contract heeft met hun zorgverzekeraar, kunnen een lager eigen risico krijgen. Dat staat in een alternatief plan van minister Schippers voor de zorgwet.

De oorspronkelijke wet sneuvelde in december, toen drie PvdA-senatoren onverwachts tegenstemden. Zij hadden bezwaar tegen de inperking van de vrije artsenkeuze. Met name mensen met een laag inkomen zouden daar de dupe van worden. 

Naturapolis

In het nieuwe plan staat dat zorgverzekeraars ook een lager risico kunnen aanbieden aan patiënten die voor een zogenoemde naturapolis kiezen. Dat is een goedkope polis. 

Met zo'n polis kunnen verzekeraars meer ouderen en chronisch zieken trekken, die verwachten dat zij hun eigen risico zullen opmaken omdat zij veel zorg nodig hebben. 

De financiële compensatieregeling wordt zo aangepast, dat verzekeraars die veel ouderen en chronisch zieken in hun bestand hebben, niet in het nadeel zijn ten opzichte van hun concurrenten.

Eerste Kamer 

Het kabinet is akkoord met het alternatieve plan van Schippers. Volgens haar is niet voor alle onderdelen een wetswijziging nodig. Dat betekent dat de Tweede en Eerste Kamer daar niet mee hoeven in te stemmen. 

Schippers zegt dat er bij het bedenken van het plan "natuurlijk goed gekeken is naar draagvlak". Op de vraag of er garanties zijn dat de politiek ermee instemt, zei ze dat die er niet zijn. "Garanties heb je in het leven niet, weet ik ook sinds december."

PvdA-senator Duivesteijn laat in een eerste reactie weten dat hij tevreden is dat de vrije artsenkeuze blijft. Hij vindt wel dat er veel markt-elementen in het plan zitten. 

STER reclame