ANP
NOS Nieuws

AFM kijkt naar 'plotselinge rentestijgingen'

Minister Dijsselbloem van Financiën wil van de Autoriteit Financiële Markten horen of het klopt dat banken plotseling hun variabele rente op leningen kunnen verhogen, zonder duidelijke opgaaf van reden.

PvdA-Kamerlid Nijboer was door ondernemers gewaarschuwd dat de rente op hun leningen ineens van 2,2 naar 4 procent omhoog ging. Nijboer wil dat de minister maatregelen neemt zodat banken dit niet meer zomaar kunnen doen.

Dijsselbloem zei in de Tweede Kamer dat hij die geluiden van het willekeurig verhogen van rente niet kent, maar dat hij de kwestie met toezichthouder AFM zal bespreken. "Als het waar is, moet de AFM erop toe zien dat consumenten worden beschermd."

Dijsselbloem liet Nijboer wel weten dat hij banken waarschijnlijk niet zal verplichten om de verhoging van variabele rentes te beperken. "Als ik dat doe, zullen ze zich indekken tegen risico's en dan wordt de kredietverlening waarschijnlijk duurder."

Krijgen van een lening

Het debat in de Kamer ging ook over de moeite die het bedrijven kost om een lening te krijgen. PVV-Kamerlid Van Dijck vroeg zich af hoe het kan dat banken "zo afhoudend" zijn.

Minister Dijsselbloem zegt dat banken tegenwoordig beter opletten aan wie ze geld lenen. "Banken hebben de plicht om scherper te kijken naar de risico's, en dat heeft tot gevolg dat meer aanvragen worden afgewezen."

Dijsselbloem benadrukt dat de eisen voor het verstrekken van een lening sinds eind vorig jaar niet verder zijn aangescherpt. "Het is mogelijk dat we een groei in de kredietverlening zullen zien de komende jaren."

Snel betalen

PvdA'er Nijboer vroeg in het debat ook aandacht voor het feit dat de overheid en grote bedrijven steeds langer doen over het betalen van rekeningen. Daar zouden vooral het midden- en kleinbedrijf onder lijden. Wettelijk gezien moeten bedrijven binnen 30 dagen betalen, maar het is ook mogelijk om die termijn in samenspraak met de klant te verlengen.

Minister Kamp van Economische Zaken erkent het probleem. "Ik bespeur eerder een verlenging van de betalingstermijn dan een beperking. Dus ik ben er ook niet gerust op." Toch zegt de minister dat hij er weinig aan kan doen. "Je mag langere betalingstermijnen afspreken. Het is heel moeilijk om dat af te pakken van het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen op prijs concurreren, dus ook op de termijn. Dat past binnen onze marktwerking."

De minister gaf toe dat de overheid soms te laat betaalt, maar hij stelt dat het bij de Rijksoverheid meestal goed gaat.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl