UWV ANP

Dit jaar verwacht het UWV een verbetering op de arbeidsmarkt. Door de economische groei zal het aantal banen en vacatures toenemen. 

De stijgende werkgelegenheid zal zorgen voor minder werklozen en dus een afname in het aantal WW-uitkeringen. Hiermee kan er 479 miljoen euro bespaard worden op werkloosheid- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 

De UWV publiceerde vandaag een arbeidsmarktprognose met verwachtingen voor het komende jaar. 

UWV: arbeidsmarkt zal aantrekken

Het UWV gaat op basis van de meest recente macro-economische cijfers van het CPB uit van een herstel op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid zal groeien met 31.000 extra banen. 

Voor zelfstandigen zal er niet veel veranderen. Net zoals voorgaande jaren zal ook dit jaar het aantal banen voor zelfstandigen gunstiger ontwikkelen dan het aantal banen voor werknemers. 

In de uitzendsector ziet het UWV de grootste banengroei. In de bouw zal er een lichte stijging zijn met 2000 extra banen. Dit zal in de bouw de eerste groei op jaarbasis zijn sinds 2008. Het aantal vacatures zal komend jaar in alle sectoren groeien met 800.000 vacatures.

UWV: grootste groei in uitzendsector

Ondanks de meevaller staat het UWV er niet goed voor. Eind 2014 stond het vermogen van de uitkeringsinstantie op 8,9 miljard euro negatief. 

Het UWV verwacht dat het tekort dit jaar verder oploopt tot 11,3 miljard euro. Het negatieve fondsvermogen heeft volgens de instantie geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen.

STER reclame