De MIVD handelde onbehoorlijk in een onderzoek bij bekenden van een KMA-cadet ANP

Minister Hennis heeft haar verontschuldigingen aangeboden voor de handelwijze van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in een onderzoek naar een inmiddels ontslagen militair. 

In een brief schrijft de minister dat toezichthouder CITVD onderzoek heeft gedaan naar klachten van de man. Zo klaagde hij dat de MIVD mensen in zijn omgeving had benaderd zodat die hem zouden gaan wantrouwen. Er werd onder meer gesproken met een bedrijfsarts en een vertrouwenspersoon. De militair heeft dat als intimiderend ervaren.

De CITVD concludeert dat de man wat deze klacht betreft gelijk heeft. De MIVD heeft een "te zware inbreuk" gemaakt op zijn persoonlijke levenssfeer, die niet in verhouding stond tot het doel, terwijl een "lichter middel voorhanden was". De CITVD vindt dat "onbehoorlijk" jegens de man. 

Andere klachten, zoals afluisteren, acht de CITVD ongegrond. 

Vervolg

Minister Hennis neemt de conclusies onverkort over en biedt de ex-militair haar verontschuldigingen aan. 

Voor de ex-militair is dit niet genoeg: hij wil weten welke personen benaderd zijn, welke vragen zijn gesteld en waarom. Hij overweegt om nu een klacht in te dienen bij de Nationale ombudsman. 

Volgens zijn advocaat, mr. Sébas Diekstra, lijkt het erop dat de MIVD zijn cliënt wilde intimideren, omdat hij kritiek op Defensie in de openbaarheid heeft gebracht. 

Klokkenluider

De oud-militair van Turkse afkomst was van 2008 tot 2012 cadet aan de Nederlandse Defensie Academie NLDA in Breda (de voormalige KMA). In die periode zou hij vanwege zijn afkomst racistisch zijn bejegend, gepest en geïntimideerd. Toen er met zijn klachten niets gebeurde, stapte hij naar de Volkskrant. Nog hetzelfde jaar volgde ontslag, omdat hij niet geschikt zou zijn om militair te worden. Dat zou ook met andere klokkenluiders zijn gebeurd.

Volgens Diekstra, gebeurt  het "te vaak" dat inlichtingendiensten op onrechtmatige wijze inbreuk maken op het privéleven van burgers. De CITVD controleert achteraf, Diekstra pleit voor controle vooraf door een onafhankelijk orgaan. Dat moet beoordelen of de middelen die inlichtingendiensten inzetten gerechtvaardigd zijn. 

STER reclame