De fractievoorzitters Samsom (PvdA) en Zijlstra (VVD) in de wandelgangen van de Tweede Kamer
NOS Nieuws

Alternatief beperking vrije artsenkeuze bespreekbaar

Het kabinet kijkt serieus naar een nieuw plan, als alternatief voor de omstreden beperking van de vrije artsenkeuze. Bronnen vertellen de NOS dat achter de schermen de regeringspartijen praten over een alternatief dat hetzelfde effect kan hebben: geen volledige vergoeding voor ‘minder goede’ artsen en ziekenhuizen.

Het vorige voorstel om de artsenkeuze in te perken stuitte op een ‘Nee’ in de Eerste Kamer, en zorgde vlak voor Kerst voor een crisissfeer rond het kabinet. De oplossing waar het kabinet steeds op aanstuurde was het minimaal aanpassen van de weggestemde wet, en hem opnieuw indienen bij Tweede en Eerste Kamer.

Het wetsvoorstel is besmet, roept veel emoties op en dat krijg je niet meer weg

Politiek verslaggever Ron Fresen

Volgens politiek verslaggever Ron Fresen raken de betrokken fracties in de Tweede Kamer er steeds meer van overtuigd dat doorgaan op deze weg heilloos is: “Het voorstel is besmet, roept veel emoties op en dat krijg je er niet meer vanaf. Ook politiek gezien is deze weg onzeker, want de Eerste Kamer en de drie PvdA-senatoren blijven principiële bezwaren houden. Ook VVD en PvdA zeggen nu dat andere oplossingen denkbaar zijn en dat ze open staan voor een nieuw plan”.

Kwaliteitsinstituut

Dat nieuwe plan zou inhouden dat het Kwaliteitsinstituut, een overheidsorgaan dat losstaat van de zorgverzekeraars, bepaalt welke artsen, specialisten en ziekenhuizen goed en goedkoop zijn. Het grote verschil met het vorige voorstel is dat het niet de zorgverzekeraars zijn die selecteren, maar een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit beoordeelt.

Hoeveel besparing dit alternatief kan opleveren is niet duidelijk. De verdere beperking van de vrije artsenkeuze had 100 tot 200 miljoen euro besparing moeten opleveren, doordat zorgverzekeraars konden selecteren op de kosten en de kwaliteit van ‘ingekochte’ zorg.

Een van de grote bezwaren van Duivesteijn, Ter Horst en Linthorst was te veel macht bij de zorgverzekeraars

Politiek verslaggever Ron Fresen

Ron Fresen: “De partijen willen nog steeds naar een systeem waarbij er nadrukkelijk naar kwaliteit wordt gekeken, naar artsen en ziekenhuizen die hebben bewezen dat ze goed zijn. En dat je als verzekerde daar dus naartoe zou moeten. Maar het alternatief moet patiënten wel voldoende keus laten, ook al wordt er door het kwaliteitsorgaan vooraf geselecteerd. Een van de grote bezwaren van Duivesteijn, Ter Horst en Linthorst was teveel macht bij de zorgverzekeraars”.

Verontwaardiging

Het idee van de coalitie om het oorspronkelijke plan via een AMvB in te voeren, raakte door de politieke en publieke verontwaardiging als oplossing al eerder op de achtergrond. Of dat nu ook echt in de prullenbak is verdwenen en of de oorspronkelijke wet misschien toch nog op tafel komt, hangt af van minister Schippers. Zij heeft haast met een alternatief, omdat ook andere eisen aan zorgverzekeraars die in de weggestemde wet stonden, nu vertraging oplopen. Het totaal aan afspraken moet 1 miljard euro besparen. Schippers beslist binnen enkele weken over de mogelijke opties.

Daarbij komt dat op 18 maart verkiezingen zijn voor Provinciale Staten, waardoor de politieke samenstelling van de Eerste Kamer helemaal kan veranderen. De Statenleden kiezen op 26 mei de nieuwe senatoren. Dus ook de tijd die het bedenken van een alternatief kost kan een rol gaan spelen.

De zorgverzekeraars zijn altijd bereid om met de minister te overleggen, zegt voorzitter Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland. "Maar als de politiek verdere kostenbeheersing in de zorg wil, dan moeten ze ons wel de instrumenten geven om dat voor elkaar te krijgen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl