De accijnzen op diesel en lpg zijn vorig jaar verhoogd, die op benzine niet ANP

De verhoging van de accijnzen op diesel en lpg levert de overheid minder geld op dan verwacht. De verhoging van de belasting zou 150 miljoen euro extra moeten opleveren, maar dat bleef tot en met november 2014 beperkt tot een groei van 96 miljoen euro.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën geeft toe dat de inkomsten lager zijn dan hij verwacht had, maar benadrukt dat er wel meer geld binnenkomt in de schatkist. Hij zegt dat de gevolgen van de grenseffecten, automobilisten die over de grens gaan tanken, niet te ontkennen vallen. 

De staatssecretaris wil binnen de Benelux de druk opvoeren op Luxemburg, dat met een lage accijns fel concurreert met Nederland en België.

Wiebes: meer gehoopt van accijnsinkomsten diesel

Benzine

Uit de cijfers van Wiebes blijkt ook dat de inkomsten uit accijnzen van benzine gedaald zijn met 45 miljoen euro. Volgens de staatssecretaris is het een trend die al langer gaande is en komt het onder meer doordat auto's zuiniger geworden zijn.

De oppositie leest uit de cijfers van Wiebes juist dat er tussen mei en november in totaal 27 miljoen euro minder aan brandstof-accijnzen zijn binnengekomen. Zij vinden dat de staatssecretaris de cijfers te rooskleurig presenteert.

Kort geding

Het kabinet verhoogde in 2014 de accijns voor diesel en lpg, tot grote onvrede van de oppositie in de Kamer en de Bovag. De branchevereniging stelt dat benzinepompen in de grensstreek buitenproportioneel getroffen zijn, doordat klanten uitwijken naar het buitenland. 

PVV en CDA roepen op om de verhoging van de accijns terug te draaien en de SP wil dat Wiebes hoe dan ook iets doet aan de slechte concurrentiepositie van pompen in grensplaatsen. De staatssecretaris zegt dat er op dit moment onvoldoende financiële dekking is om iets aan de accijnzen te veranderen.

De Bovag heeft een kort geding aangespannen tegen de staat over de accijnsverhogingen. De rechter doet op 3 februari uitspraak.

STER reclame