Huisartsen: in wurggreep zorgverzekeraars

Geschreven door
Rinke van den Brink
Redacteur gezondheidszorg
Hugo van der Parre
Researchredacteur

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Huisartsen durven contracten niet af te wijzen

De overgrote meerderheid van de huisartsen durft de contracten die ze van zorgverzekeraars voorgelegd krijgen niet af te wijzen. Dat blijkt uit een enquête die de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft gehouden onder haar achterban: 92 procent van de deelnemers aan de enquête voelt zich gedwongen te tekenen.

De voornaamste reden daarvoor is de angst voor onvoldoende inkomsten. Verder geeft een deel van de huisartsen aan zich onder druk gezet te voelen door de zorgverzekeraars. In de regio's waar VGZ de grootste zorgverzekeraar is, heeft een groot aantal huisartsen wel geweigerd een contract te tekenen.

De LHV heeft de 5500 praktijkhoudende huisartsen onder haar leden ondervraagd. Van die groep hebben er 1750 geantwoord. De enquête is gehouden na de weigering van een grote groep huisartsen om het contract van zorgverzekeraar VGZ te tekenen.

'Maar liefst 92 procent van de huisartsen is bang om het contract niet te ondertekenen'

Redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink over de enquête die door de Landelijke Huisartsen Vereniging onder huisartsen is afgenomen.

Huisarts Peter Vonk uit Amsterdam heeft "uit financiële noodzaak" het contract van zijn zorgverzekeraar getekend. "We moeten wel. We hebben in onze praktijk twintig mensen in dienst. Die moeten betaald worden. Zonder contract loop je een deel van je inkomsten mis." 

Ruim 40 procent van de huisartsen heeft geprobeerd te onderhandelen over het contract. De rest heeft dat niet geprobeerd. Driekwart van de groep die heeft geprobeerd te onderhandelen is te woord gestaan door de zorgverzekeraars. Maar bij drie op de vier contacten was er volgens de huisartsen geen sprake van een serieus gesprek.

Macht

Die ongelijke verdeling van de macht tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders heeft volgens de huisartsen rechtstreeks invloed op de inhoud en de kwaliteit van de zorg. Projecten waarvoor geïnvesteerd wordt en personeel wordt aangenomen, stoppen plotseling.

Innovatie

Zorgverzekeraars willen graag dat zorgaanbieders innovatieve zorgprojecten opzetten. Vonk heeft er vier voorgesteld aan Achmea, zijn dominante zorgverzekeraar. Alle vier werden afgewezen zonder verdere uitleg. 

"De criteria zijn me volstrekt onduidelijk", zegt Vonk. "Je vraagt je wel af waar het geld blijft dat beschikbaar is voor innovatieve projecten. Ik ken er geen die toegekend worden. Het merkwaardigste is dat twee van die vier projecten eerder genomineerd waren voor een zorgprijs waarvan de prijs betaald wordt door diezelfde zorgverzekeraar die bovendien lid van de jury is." 

Beide projecten eindigden als tweede.

Huisarts Marjolein Beukers op bezoek bij een patiënt NOS

Marjolein Beukers is huisarts in IJsselstein. Met negen collega's heeft ze in 2013 een gespecialiseerde verpleegkundige ouderenzorg in dienst genomen. Achmea, de grootste zorgverzekeraar in de regio had toen het initiatief genomen voor een project 'kwetsbare ouderen'. En de praktijk had ook geld gekregen voor een preventieproject om het vallen van ouderen te voorkomen. De verzekeraar vroeg de huisartsen om dergelijke projecten op te zetten.

"We hebben in 2013 onze ouderen-verpleegkundige voor 32 uur in dienst genomen", vertelt Beukers. "In 2015 is de verzekeraar gestopt met die projecten. We krijgen nu een bedragje op grond van het aantal ouderen van 75+. Van die groep merken ze administratief 10 procent aan als kwetsbaar. Dat geld is genoeg om iemand zeven uur per week te laten werken."

'Straks geld voor nog maar zeven uur ouderenzorg in de week'

Verslaggever Karin Alberts in gesprek met verpleegkundige ouderenzorg Jannie van Selm en huisarts Marjolein Beukers.

Spijt

Beukers heeft het contract dat de verzekeraar haar voorlegde uiteindelijk getekend. "Ik heb nu spijt", zegt ze. "We kregen een gesprek met de verzekeraar en daarin beloofde die te kijken of ze ons toch tegemoet konden komen. Toen heb ik getekend."

Een week later kreeg ze bericht dat de verzekeraar nog eens naar de zaak had gekeken, maar helaas niets kon doen om de huisarts tegemoet te komen.

Ronde tafel

Maandag is er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de rol van de zorgverzekeraars in het zorgstelsel. Daar komen vertegenwoordigers van artsen en patiënten, zorgverzekeraars en andere deskundigen aan het woord.

Reactie Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars willen huisartsen belonen voor goede en doelmatige zorg. Huisartsen, zorgverzekeraars en VWS hebben afspraken gemaakt om de financiering van de huisartsenzorg te veranderen. Daarmee heeft de LHV ingestemd. Het is aan de LHV om de huisartsen hierbij te betrekken.

Zorgverzekeraars kunnen zich voorstellen dat die veranderingen voor de individuele huisarts lastig zijn. Het is echter voor zorgverzekeraars onmogelijk om met 8000 huisartsen individuele afspraken te maken.  

Als het proces straks is afgerond, gaan zorgverzekeraars graag in gesprek over verbeteringen.

STER Reclame