Een arrestatieteam doet een oefening ANP

De politievakbond ACP wil dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie onderzoekt of de geweldsinstructie voor de politie moet worden aangepast. Naar aanleiding van de terreur van vorige week in Parijs roept de bond de minister op meer te doen voor de veiligheid van het politiepersoneel. Dat staat in een brief met voorstellen aan de minister en aan korpschef Bouman van de Nationale Politie.

De politie krijgt ook in Nederland steeds meer te maken met extreem geweld. Ook in het criminele milieu en bij liquidaties wordt steeds meer extreem geweld gebruikt. De politie wil de wettelijke mogelijkheid krijgen om daarop beter te kunnen reageren.

'Eventuele invoering nieuwe spelregels kan nog lang duren'

Schieten

Nu is het aanhouden van verdachten het uitgangspunt, maar de bond constateert dat dat niet in alle gevallen genoeg is. Zeker in het geval van zwaarbewapende overvallers of terroristen wil de politie eerder met gepast geweld kunnen reageren. Daarvoor moeten de ambts- en geweldsinstructie en het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering worden aangepast.

Extra mensen

Ook wil de bond dat er 2000 politiemensen bij komen. Het dreigingsniveau is de afgelopen jaren geregeld verhoogd, waardoor de politie extra taken krijgt, vooral op het gebied van beveiligen en bewaken. Dit gaat ten koste van andere politietaken, zoals het werk in de wijken. Ook betekent het een extra belasting van het personeel, stelt de ACP. Nu zijn er iets minder dan 50.000 politiemensen beschikbaar voor het werk op straat.

Daarnaast wil de bond een forse intensivering van de opsporing van de illegale wapenhandel en een uitbreiding van het aantal zwaarbewapende schutters bij de mobiele eenheid. Die moeten ingezet kunnen worden in specifieke dreigingssituaties.

ACP: geweldsinstructie politie moet aangepast worden

De politietop deelt de bezorgdheid over de veiligheid van agenten. Korpschef Bouman uitte dat al voor de aanslagen en gijzelingen in Parijs. Naar aanleiding van het gebruik van zware wapens door criminelen schreef hij een column over zijn zorgen op het intranet van de politie. Hij kreeg daarop binnen korte tijd 120 reacties.

In reactie op de brief zegt Bouman dat hij de zorgen hoog opneemt. "Iedereen heeft de beelden uit Parijs nog op het netvlies staan. Die indringende beelden maken diepe indruk."

Gesprek

Hij zegt verder dat hij in gesprek zal gaan met de minister en de ACP over de maatregelen die de bond voorstelt. Het ministerie stelt de formatie en de begroting van de politie vast.

Met betrekking tot de wijkagenten vindt de korpsleiding ook dat deze vooral in de wijk moeten blijven. "Juist wijkagenten hebben een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van en anticiperen op tekenen van extremisme." 

Minister Opstelten voelt vooralsnog niets voor een aanpassing: "We zullen nooit iemand de straat op sturen als dat onverantwoord is", zegt hij.

STER reclame