Een bewakingscamera bij een moskee in Amsterdam Nieuw-West ANP

De overheid gaat geweldsincidenten tegen moslims beter registreren. Die toezegging hebben vicepremier Asscher en minister Opstelten gedaan aan moslimorganisaties. 

De organisaties maken zich zorgen over toenemende 'moslimhaat' in Nederland en willen het probleem beter in kaart brengen. De komende tijd wordt bekeken hoe er vorm wordt gegeven aan de betere registratie. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een bijzondere vermelding bij aangiftes bij de politie. 

Eerder pleitte Kamerlid Ahmed Marcouch al voor een betere registratie. 

Asscher en Opstelten spraken met vertegenwoordigers van het Contactorgaan Moslims Overheid (CMO), de Raad van de Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), het Inspraak Orgaan Turken (IOT), het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), en de Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON). 

Moskeeën

Aanvankelijk zouden de politici praten over bedreigingen aan moskeeën, maar de actualiteit maakte het overleg nog urgenter, zegt het ministerie. Tijdens het gesprek werd een gevoel van afschuw en verbijstering voor de aanslag bij Charlie Hebdo breed gedeeld.

De ministers benadrukten tijdens het gesprek dat anti-moslim-uitingen onacceptabel zijn en dat vernielingen van moskeeën niet getolereerd worden. 

De afgelopen tijd zijn er verschillende incidenten geweest tegen moskeeën, zoals gisteren in Vlaardingen. Tijdens de bijeenkomst hebben de politici en organisaties afgesproken om gezamenlijk te strijden tegen elke vorm van terrorisme, moslimhaat en antisemitisme.

STER reclame