De Nederlandse moskeeën hebben in een brief aan premier Rutte gevraagd om betere bescherming. Ze zijn bang dat ze net als in Zweden doelwit worden van aanslagen.

In de brief schrijven de vertegenwoordigers van de moskeeën dat mannen bang zijn om met vrouw en kinderen naar de moskee te gaan. "En dat terwijl we tegenwoordig zo veel kunnen doen voor emancipatie en tegen armoede."

NCTV

De premier heeft de brief ontvangen, maar Rutte heeft nog niet gereageerd op de inhoud. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof, laat weten dat hij in gesprek gaat met de schrijvers. 

In Zweden zijn de afgelopen weken drie aanslagen gepleegd met brandbommen. Er vielen geen gewonden. Eind vorige week werd op een Nederlandse Facebookpagina opgeroepen om het Zweedse voorbeeld te volgen. In verband daarmee hebben verschillende Marokkaanse instellingen aangifte gedaan.

Openbaar Ministerie

Het Centraal Orgaan Moslims en Overheid stuurde zaterdag al uit ongerustheid een brief aan minister Opstelten waarin de vraag werd gesteld hoe hij de bedreigingen tegen moskeeën denkt aan te pakken.

Het Openbaar Ministerie zegt dat de oproep tot brandstichting serieus wordt genomen.

De afgelopen jaren hebben wij helaas meerdere malen te maken gehad met dit soort incidenten in moskeeën in Nederland. Inmiddels spreken wij niet meer van incidenten maar van een structureel probleem,waarbij wij uw bescherming missen.

Brief van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland namens alle islamitische gebedshuizen.

De ongerustheid van de moslims is niet onterecht, concludeert een onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam. Van de 475 moskeeën hebben er 174 de afgelopen tien jaar te maken gehad met allerlei incidenten, variërend van dreigbrieven tot vernielingen en brandstichting.

In de brief aan Rutte zeggen de moskeebesturen dat ze burgerwachten hebben ingesteld. "Om zo enerzijds de veiligheid van de gebouwen te garanderen en anderzijds de onrust in de gemeenschap in betere banen te leiden. Maar dit kunnen we niet lang volhouden."   

STER reclame