De website ging op 24 december open ANP

Er zijn ruim 70.000 meldingen binnengekomen bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast. Het is vandaag de laatste dag dat mensen klachten kunnen indienen.

Het aantal meldingen is aanzienlijk lager dan vorig jaar. Toen kwamen er bijna 90.000 meldingen van overlast binnen. Volgens initiatiefnemer Arno Bonte van het meldpunt komt dat door de maatregelen die zijn genomen.

'De maatregelen werken'

"De verkorte afsteektijd en de vuurwerkvrije zones hebben zin gehad", zegt Bonte, maar hij vindt de 70.000 meldingen er nog steeds veel te veel. Bonte hoopt daarom dat volgend jaar meer gemeenten vuurwerkvrije zones gaan instellen.

Ook pleit hij ervoor dat de afsteektijd verder wordt ingekort. Dit jaar was dat voor het eerst pas vanaf 18.00 in plaats van 10.00 uur. "Volgend jaar zou dat best naar 22.00 of zelfs naar 00.00 uur mogen", zegt de initiatiefnemer.

Verkoop

Op de dag dat de vuurwerkverkoop van start ging nam de overlast flink toe. Daarom wil het meldpunt dat de verkooptijd nog verder wordt ingekort naar 1,5 tot 2 dagen voor de jaarwisseling.

In de Tweede Kamer werd al eerder het idee geopperd om de verkooptijd in te korten. Dat idee ging van de baan omdat veel partijen vreesden dat dit meer illegaal vuurwerk in de hand zou werken.

Het Meldpunt Vuurwerkoverlast wil uiteindelijk dat er een totaalverbod komt op consumentenvuurwerk. En dat alleen nog professionals vuurwerk afsteken bij grotere shows in het land.

STER reclame