Voor het eerst in 20 jaar nee verkopen

500 huisartsen hebben nog geen contract ondertekend met zorgverzekeraar VGZ. Veel huisartsen zijn het oneens met de zorgverzekeraar over de vergoedingen voor sommige verrichtingen, zoals een spiraaltje plaatsen, een hartfilmpje maken of een abces weg laten halen.

Voor de patiënten van deze huisartsen die verzekerd zijn bij VGZ betekent dat dat ze naar het ziekenhuis moeten voor deze behandeling. Dan zijn de kosten hoger en zolang het eigen risico nog niet is verbruikt, moet de patiënt de behandeling zelf betalen.

'Dan ben je in één keer door je eigen risico heen'

VGZ verwacht dat nog een aanzienlijk deel van de artsen het contract wel tekent en dat er uiteindelijk een groep van ongeveer 180 huisartsen voorlopig blijft weigeren. Die groep laat zich volgens VGZ vertegenwoordigen door een zogenoemde zorgmakelaar, die om de druk op VGZ te verhogen naar de media is gestapt.

De kosten voor het plaatsen van een spiraaltje is het meest aansprekende voorbeeld: in 2014 kreeg een huisarts daar 55 euro voor, dit jaar is dat 18 euro. De behandeling duurt gemiddeld 20 minuten. Huisartsen waarschuwden al eerder dat patiënten hiervoor voortaan naar het ziekenhuis moeten. De behandeling kost daar enkele honderden euro's.

'Ik wil geen financieel belang hebben'

In ruil voor de lagere vergoedingen krijgen huisartsen een 'bonus' als zij voldoende doorverwijzen naar ziekenhuizen met lage tarieven, en voldoende generieke medicijnen voorschrijven. Dat zijn de goedkopere varianten van medicijnen, waarvan het patent is verlopen. Verder heeft een generiek medicijn dezelfde werking als het origineel.

Maar hiermee krijgt de verzekeraar controle in de spreekkamer, vindt huisarts Patrick Albert. "Wij willen niet in de positie komen dat wij een financieel belang hebben bij de adviezen die wij geven", zegt Albert in het NOS Journaal op Radio 1.

Gewone afspraken

De meeste gewone afspraken hebben niet te lijden onder het conflict tussen VGZ en de huisartsen. Dat wordt nog wel vergoed. De behandelingen die niet meer uitgevoerd kunnen worden vertegenwoordigen volgens de huisartsen ongeveer 30 procent van hun omzet.

Achmea zegt met maar een paar huisartsen geen contract te hebben afgesloten voor 2015. Ook CZ is "nagenoeg rond" met alle huisartsen. Van andere verzekeraars is niet bekend hoeveel huisartsen geen contract hebben getekend.

STER reclame