'Verpleeghuizen potten te veel geld op'

Verpleeg- en verzorgingshuizen blijken veel geld op de bank te hebben ANP

Verpleeg- en verzorgingshuizen hebben veel meer geld op de bank dan nodig is, vindt onder meer vakbond Abvakabo. Dat geld zouden ze kunnen steken in de patiëntenzorg, maar in plaats daarvan wordt het opgepot met het oog op een onzekere toekomst.

Uit cijfers over 2013, door Abvakabo verzameld uit jaarverslagen, blijkt dat de instellingen samen ruim 3,9 miljard euro eigen vermogen hebben. Hun solvabiliteit is gemiddeld 30,5 procent. 

Dit cijfer geeft aan hoe groot het vermogen is om een financiële tegenvaller op te vangen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verlangt 15 procent. Daar gaan de verpleeg- en verzorgingshuizen dus heel ruim overheen.

Moeder van staatssecretaris 

Begin november ontstond opwinding over de slechte zorg in een verpleeghuis waar de moeder van staatssecretaris Van Rijn woont. Dat tehuis maakt deel uit van WoonZorgcentra Haaglanden dat 30 miljoen euro eigen vermogen heeft en een solvabiliteit kent van 22,7 procent. WZH kreeg toen het verwijt dat het best in staat was om meer geld te besteden aan directe patiëntenzorg.

Uit de cijfers blijkt dat WZH niet de enige welgestelde organisatie is. Van de 323 zorgorganisaties die verpleeg- en verzorgingshuizen beheren, hebben 178 een solvabiliteit van meer dan 25 procent. 43 instellingen zitten boven de 50 procent, negen zelfs boven de 80 procent. Deze cijfers wijzen er op dat die organisaties, vergeleken met hun omzet heel veel geld op de bank hebben.

Meer personeel

Lillian Marijnissen, bestuurder van de Abvakabo, vindt dat de tehuizen fors meer geld moeten inzetten om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, bijvoorbeeld door meer of beter personeel in te huren. "Zo veel geld oppotten is niet van deze tijd, waarin overal wordt bezuinigd. Geld voor zorg moet ook naar zorg."

Gezondheidseconoom professor Wim Groot is het met Marijnissen eens dat de instellingen veel te veel geld opzij zetten. "Dit is geld dat bedoeld is voor zorg, en niet om op de bank te zetten. We betalen niet elke maand onze premies voor de AWBZ om instellingen bankiertje te laten spelen. Dat geld moet besteed worden aan zorg. En anders geven ze het maar terug."

'Geld hoort thuis op de werkvloer'

Verpleeg- en verzorgingshuizen hebben bij elkaar een financiële reserve van bijna 4 miljard euro.

Oppot-beleid

Het afgelopen jaar werd door de tehuizen weer meer gespaard dan in 2012. Het eigen vermogen nam toe van 3,6 naar 3,9 miljard euro. De solvabiliteit, in 2012 nog 26,8 procent, is nu dus 30,5 procent.

Actiz, de brancheorganisatie van de verpleeg- en verzorgingshuizen, verdedigt het oppot-beleid. "Als we ons spaargeld opmaken, terwijl er enorme veranderingen aankomen en organisaties risico's lopen, dan gaat het ten koste van veel werkgelegenheid", zegt Aad Koster, directeur van Actiz. "Dus het gaat er juist om ook in de toekomst mensen aan het werk te kunnen houden en cliënten goede zorg te kunnen blijven geven."

Marijnissen is het daar niet mee eens. "Het blijft raar dat geld dat door de belastingbetaler wordt opgebracht voor zorg, niet naar zorg gaat maar op een bankrekening komt te staan."

STER Reclame