Het verlaagde maximum geldt nog niet voor corporatiedirecteuren ANP

Het nieuwe maximum voor topinkomens in de (semi-)publieke sector geldt volgend jaar nog niet voor functionarissen van woningcorporaties en in de zorg.

Gisteren ging de Eerste Kamer ermee akkoord dat topfunctionarissen vanaf 1 januari niet meer mogen verdienen dan een minister. Inclusief pensioen en onkostenvergoeding is dat zo'n 178.000 euro per jaar in plaats van de huidige 230.000 euro. 

De ministers Blok en Schippers schrijven de Tweede Kamer dat ze op grond van de wet regelingen kunnen vaststellen, zodat de verlaging ook van kracht wordt voor topfunctionarissen van corporaties en zorginstellingen. Maar ze vinden de termijn tot 1 januari te kort om nog dit jaar "op een zorgvuldige wijze te komen tot een evenwichtige indeling in klassen met bijbehorende bedragen". 

Volgend jaar blijft voor deze groepen daarom het maximum van dit jaar gelden. 

STER reclame