NSB-nabestaanden willen dossiers

NSB-leider Mussert in Loosduinen op de vierde Landdag van de NSB ANP Historisch Archief

Kinderen en kleinkinderen van NSB’ers willen de privé-documenten uit de justitiedossiers over hun familieleden terug. Het gaat om foto’s, brieven en dagboeken van ‘foute’ Nederlanders die kort na de oorlog in beslag zijn genomen door de Nederlandse Staat.

Het zijn documenten van ongeveer een half miljoen Nederlanders die de overheid net na de oorlog in beslag heeft genomen.

Alleen inzien

De documenten liggen in het Nationaal Archief en worden in 2025 openbaar. Tot die tijd mogen de nabestaanden de stukken alleen inzien. Delen van dossiers meenemen of kopiëren is niet toegestaan.

De Stichting Werkgroep Herkenning zegt in Radio EenVandaag dat die situatie moet veranderen. De stichting heeft een verzoek ingediend bij het ministerie van Veiligheid en Justitie maar dat heeft nog niets opgeleverd.

STER Reclame