Asielzoekers in het Drentse dorp Oranje ANP

Het aantal vrijwilligers dat zich aanmeldt bij een opvanglocatie voor asielzoekers stijgt. "Op sommige locaties zien we een stijging van dertig tot veertig procent", zegt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, het COA. 

"De aanmeldingen stromen binnen. We hebben lijsten van vrijwilligers die zich aangemeld hebben maar nog niet aan de bak kunnen. Dat geldt voor initiatieven buiten de opvanglocaties als wel voor initiatieven van bestaande clubs zoals de Lion's Club en het Kerkenplatform."

Op tijd komen

Ook Vluchtelingenwerk signaleert een toename in sommige regio's met zo'n tien procent. Dan gaat het om vrijwilligers die vaak veel papierwerk doen voor de asielzoekers.  

Dat geldt ook voor Faisal en Carolien, twee vrijwilligers die werken in Oranje. Ze helpen asielzoekers vooral met praktische vragen over hun asielprocedure, gezinshereniging en gezondheidsproblemen. Ook vertellen ze over de Nederlandse omgangsvormen. "Geef een hand, kom op tijd op je afspraak en doe de gordijnen open overdag, daar houden Nederlanders van," vertelt Faisal, die tolkt voor de bewoners.

Steeds meer vrijwilligers bij asielzoekerscentra

Faisal is één van de vrijwilligers in Oranje Stichting Vluchtelingwerk

Zelf is hij ook ooit als asielzoeker naar Nederland gekomen en nu wil hij iets terug doen. Carolien en Faisal zijn meteen in Oranje begonnen toen de opvanglocatie open ging. Ze waren niet de enige die zich aanmeldden bij Stichting Vluchtelingenwerk. "Het verbaast me hoeveel sollicitatiegesprekken onze begeleidster heeft. Maar op een gegeven moment is een locatie voorzien", zegt Carolien. 

"Binnenkort wordt er weer een nieuwe opvang geopend in Hoogeveen, dus dan kunnen mensen doorschuiven. Als je goed zoekt is er altijd wel een plekje voor een vrijwilliger te vinden."

In Heerhugowaard, waar de asielopvang nog niet eens open is, krijgen we al aanmeldingen van vrijwilligers.

Jacqueline Engbers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

De toename van vrijwilligers gaat vaak hand in hand met de komst van meer asielzoekers naar Nederland. Dit jaar kwamen er tot nu toe een kleine 23.000 asielzoekers naar Nederland, vorig jaar waren dat er nog 14.000.

In veel gemeenten leidt het tot protesten als er een opvanglocatie voor asielzoekers gepland wordt. Afgelopen najaar werd dat onder meer zichtbaar in het Drentse Oranje, een dorpje met zo'n 140 inwoners en in het Friese Rijs, waar zo'n 155 mensen wonen. In Oranje verblijven inmiddels 600 asielzoekers en dat aantal kan nog oplopen tot 1000. In Rijs zouden 400 à 500 asielzoekers gehuisvest worden, maar dat ging uiteindelijk niet door.

Drentse koekjes bakken

In Oranje verzetten buurtbewoners zich nog steeds de komst van nog meer asielzoekers. Ze klagen dat 'de sfeer weg is uit het dorp'. Maar er is ook een ander geluid te horen; steeds meer mensen willen zich nuttig maken in het asielzoekerscentrum.

Jacqueline Engbers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geeft een aantal voorbeelden: "Mensen willen komen knutselen met bewoners. De Lions club uit Assen heeft een oud-Hollandse spelletjesmiddag georganiseerd en mensen van de kerk komen Drentse koekjes bakken. Er is ook iemand uit het dorp die gaat sporten met de asielzoekers."

De lijst van vrijwilligers in Oranje is inmiddels zo lang dat niet iedereen ingezet kan worden. "En niet alleen in Oranje is dat zo. In Heerhugowaard, waar de asielopvang nog niet eens open is, krijgen we al aanmeldingen van vrijwilligers," aldus Engbers.

Vluchtelingenwerk en het COA geven aan kan dat ze ondanks het grote aanbod nog altijd vrijwilligers kunnen gebruiken.

Staatssecretaris Teeven bezoekt Oranje

STER reclame