De Nederlandsche Bank legt verzekeraar Delta Lloyd een boete op van 1,2 miljoen euro die kan oplopen tot 22,8 miljoen euro. Ook eist de bank dat financieel directeur Emiel Roozen uiterlijk 1 januari 2016 vertrekt. De toezichthouder legt de boete en maatregel op omdat Delta Lloyd in juli 2012 vlak voor de invoering van een vaste rekenrente door DNB de renterisico's aanpaste.

Delta Lloyd is verontwaardigd over de maatregelen. De verzekeraar noemt ze "disproportioneel" en stapt naar de bestuursrechter in Rotterdam. "Wij kunnen de zienswijze van DNB niet rijmen met de feiten zoals wij die hebben geconstateerd", zegt Jean Frijns, voorzitter van de Raad van Commissarissen. 

De zienswijze van DNB is niet te rijmen met onze feiten.

Jean Frijns, voorzitter van de Raad van Commissarissen Delta Lloyd

De Raad van Commissarissen heeft direct bij de start van het onderzoek door DNB een eigen onderzoek ingesteld met onder meer juristen en accountants van buiten. Daaruit zou blijken dat Delta Lloyd niet in strijd met wet- en regelgeving heeft gehandeld en dat het in lijn met het eigen risicobeleid was. Ook had de verzekeraar stevige financiële buffers. 

Rekenrente

Met de rekenrente worden toekomstige verplichtingen uit allerlei verzekeringscontracten bij verzekeraars vastgesteld. Daarmee wordt bepaald of  financiële buffers voldoende zijn. In plaats van de voortdurend veranderende actuele marktrente mochten verzekeraars voortaan rekenen met een gemiddelde langjarige rente. 

De aanpassing in juli 2012 door DNB was een grote steun in de rug voor verzekeraars. De marktrente was destijds extreem laag en trok een zware wissel op de buffers en verplichtingen.

'Delta Lloyd is stomverbaasd over deze beslissing'

Delta Lloyd is één van de weinige financiële instellingen die niet door de financiële crisis in problemen kwam. Naar aanleiding van het onderzoek heeft Delta Lloyd wel besloten om binnenkort een Chief Risk Officer aan te stellen. De meeste banken en verzekeraars hebben een dergelijke functie in de Raad van Bestuur.

De Raad van Commissarissen spreekt ook zijn vertrouwen uit in financieel directeur Roozen. Roozen werd in mei dit jaar nog met instemming van DNB  herbenoemd. Hij blijft hangende de juridische procedures in functie. Roozen kreeg dit jaar van vakgenoten nog een CFO-Award, als een van de betere en deskundige financieel bestuurders in 2014.

DNB vindt dat het besluit rond de vermindering van de afdekking van het renterisico onzorgvuldig is geweest. Het besluit had ook niet op dat moment mogen worden genomen. Volgens DNB handelde Delta Lloyd op basis van vertrouwelijke informatie om daarmee voordeel te behalen. Delta Lloyd is beursgenoteerd en verplicht om de maatregelen bekend te maken.

Clash

"De Nederlandsche Bank grijpt vaker en harder in dan vroeger als het gaat om de bekwaamheid en geschiktheid van financiële bestuurders. Een publieke clash tussen een financiële instelling die de publiciteit opzoekt en de toezichthouder zie je niet vaak", zegt NOS-economieredacteur André Meinema. 

"Opmerkelijk is ook de verontwaardiging van Jean Frijns, die een onberispelijke staat van dienst heeft als hoeder van de transparantie en deugdelijkheid van bestuur bij ondernemingen, de corporate governance."

Frijns waakte jarenlang over de de uitvoering van de code Tabaksblat voor ondernemingsbestuur. De econometrist Frijns was onder meer hoofd beleggingen bij pensioenfonds ABP en schreef ook mee aan een lijvig rapport over de nationalisatie van SNS Reaal.

Beleggers vinden twijfels over de financiële topman en een boete van meer dan 20 miljoen euro geen prettig vooruitzicht. Het aandeel Delta Lloyd staat rond de middag op een verlies van 4 procent. 

Delta Lloyd daagt DNB voor de rechter

STER reclame