Het kantoor van Trouw ANP

Dagblad Trouw trekt 126 artikelen in van de vorige maand ontslagen medewerker Perdiep Ramesar. Volgens de krant zijn de bronnen in de verhalen niet te traceren en is er twijfel over de betrouwbaarheid van de artikelen. Ramesar schreef sinds 2007 voor Trouw.

In november kondigde de hoofdredactie van Trouw aan dat een onafhankelijke commissie de verhalen van de journalist zou nalopen. Hoofdredacteur Cees van der Laan vertelde toen in het NOS Radio 1 Journaal dat hij er door collega's op was gewezen dat er veel twijfels waren over de mensen die Ramesar opvoerde in zijn stukken.

De commissie zegt nu dat de ex-medewerker de afgelopen jaren "een onverklaarbaar groot aantal niet-traceerbare bronnen" heeft gebruikt. Personen die hij opvoerde en citeerde zijn niet terug te vinden.

Gefingeerde namen

2015 moet een jaar worden waarin binnen en buiten de redactie wordt gediscussieerd over de fundamentele principes van Trouw. Dat is een van de aanbevelingen van de commissie. Verder moet er een een database komen waarin alle gefingeerde namen worden vastgelegd. Verzonnen namen mogen alleen gebruikt worden na uitdrukkelijke schriftelijk vastgelegde goedkeuring van de hoofdredactie.

Zorgvuldigheid moet voortaan voor scoringsdrift gaan. De onderzoekscommissie concludeert dat de combinatie van een ambitieuze kwaliteitskrant en een cultuur van vertrouwen ervoor hebben gezorgd dat vrijwel de hele redactie verrast was door de handelwijze van Ramesar. De hoofdredactie van Trouw zegt de afgelopen jaren te weinig tijd te hebben gehad voor de inhoud van de krant.

Journalistieke doodzonde

De onderzoekers vinden dat Ramesar een aantal malen een journalistieke doodzonde heeft begaan, zeggen ze in een interview in de krant. Maar ze vinden ook dat leidinggevenden van Trouw de verslaggever slecht hebben begeleid en gecontroleerd bij moeilijke journalistieke producties.

Ramesar schreef voor Trouw veel over onder meer mensenhandel en jihadisten. Hij werd vorig jaar bekend door een stuk over de 'sharia-driehoek' in de Schilderswijk in Den Haag. Dat artikel leidde tot veel ophef. Ook dat artikel is door Trouw ingetrokken. Al in 2009 waren er bedenkingen bij de manier waarop Ramesar met bronnen omging. Dat is ook binnen de hoofdredactie besproken, maar dat leidde niet tot actie.

Ramesar weigerde inhoudelijk in te gaan op vragen van de onderzoekscommissie. Hij vecht volgens Trouw zijn ontslag aan. Volgens Trouw was de druk om te produceren groot. Ramesar ging gretig in op steeds weer nieuwe verzoeken die zijn chefs met dezelfde gretigheid deden. "Het was lastig voor hem om nee te zeggen. De lof die hij kreeg was voor hem ongetwijfeld een aansporing om op het ingeslagen pad door te gaan", concludeert de onderzoekscommissie.

STER reclame