Het vuurwerkverbod is volgens de rechter niet goed tot stand gekomen
NOS Nieuws

Dit jaar geen vuurwerkverbod in Hilversum

Door een uitspraak van de rechtbank mag er dit jaar in het centrum van Hilversum gewoon vuurwerk worden afgeschoten. De rechtbank in Utrecht zegt dat de gemeente bij het instellen van een vuurwerkverbod een procedurefout heeft gemaakt.

Volgens de rechtbank kan het gehele college niet tot een verbod besluiten, omdat het om een zaak van openbare orde gaat. Openbare orde is volgens de wet een exclusieve verantwoordelijkheid van de burgemeester. Alleen hij kan het verbod instellen.

Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum reageert teleurgesteld op de uitspraak. Het is volgens hem niet meer mogelijk om de vormfout te repareren. Daarvoor moet de gemeenteraad bij elkaar worden geroepen en moet er een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening worden opgesteld. “En dat zie ik drie dagen voor Kerstmis niet gebeuren.”

Alsnog verbod mogelijk

De persrechter zegt dat een vuurwerkverbod nog wel mogelijk is voor het eind van het jaar. "Wat hij wel zou kunnen doen, is in het kader van de openbare orde een noodverordening opleggen. Of hij dat gaat doen, is natuurlijk aan de burgemeester zelf."

Broertjes zegt dat hij niet op stel en sprong een noodverordening gaat instellen: "Daar kies ik niet voor, want dan maak ik er zo'n ontzettende hype van. Bovendien wil ik het ook niet buiten de gemeenteraad om doen, want ik wil draagvlak hebben voor dit beleid. Volgend jaar gaan we het beter doen."

Vormfout

Broertjes wijst erop dat hij bij het opstellen van het vuurwerkverbod gebruik heeft gemaakt van een modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Er zijn volgens hem meer gemeenten die op basis daarvan een vuurwerkverbod hebben ingesteld.

Volgens Broertjes kan de uitspraak van de rechtbank dan ook gevolgen hebben voor die andere 33 gemeenten. “Als belanghebbenden daar naar de rechter stappen, is de kans groot dat de verordening daar ook wordt afgewezen.”

Het college van burgemeester en wethouders besloot dit jaar tot een vuurwerkverbod in het centrum van Hilversum. Een aantal handelaren met winkels aan de rand van de vuurwerkvrije zone, stapte naar de rechter. Ze vreesden door het verbod een veel lagere omzet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl