NOS Nieuws

Oppositie pikt 'dreigement' kabinet niet

Oppositie pikt "dreigementen" van oppositie niet

De bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP zijn er zeer kritisch over dat het kabinet de aangepaste zorgplannen wil doordrukken, ook als de Eerste Kamer ertegen blijft. Dat bleek in het Tweede Kamerdebat over het nieuwe akkoord.

D66-leider Pechtold is niet te spreken over het "dreigement" dat uit de brief van het kabinet blijkt. "Waarom moet dit erin?", vroeg SGP-leider Van der Staaij zich af. Hij zei dat het kabinet het parlement buitenspel zet.

Arie Slob van de ChristenUnie noemde het "staatsrechtelijk dubieus". De ChristenUnie is ook niet bereid om de zorgplannen te steunen als het kabinet bij deze opzet blijft. "Aan een wet met een bijsluiter willen wij niet meewerken", zei Slob.

AMvB

In de kabinetsbrief staat dat als het wetsvoorstel onverhoopt niet wordt aangenomen, het kabinet "met uw Kamer zal bezien op welke wijze toch uitvoering kan worden gegeven aan het hoofdlijnen-akkoord". Een van de mogelijkheden is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), waarbij de Eerste en Tweede Kamer niet worden betrokken.

Pechtold: waarom niet langs democratische weg?
Samsom: AMvB minder fraai

VVD-fractievoorzitter Zijlstra zei dat de zorgplannen "linksom of rechtsom" worden uitgevoerd. PvdA-leider Samsom erkende dat gedacht wordt aan een AmvB. "Het is minder ambitieus dan een hele wet. Maar ik laat mijn ambitie niet zakken tot nul", aldus Samsom.

Pechtold begrijpt niet dat deze mogelijkheid opengehouden wordt, terwijl het kabinet wel een aangepaste wet indient. "Je kiest wel het koninklijke traject, maar het lijkt ook alsof je zegt: Kamer, het maakt niet uit wat je stemt."

Bananenrepubliek

Ook andere oppositiepartijen zoals de SP en GroenLinks toonden zich verbijsterd over deze "ondemocratische" aanpak. "Het lijkt wel een bananenrepubliek", aldus SP-leider Roemer. GroenLinks-Kamerlid Van Tongeren sprak over een "list".

Samsom verwierp de kritiek. "Het is iets anders. Er wordt een deel van de wet uitgehaald en de rest regel je met een AMvB".

PVV-leider Wilders vindt dat de coalitie de bevriende oppositiepartijen schoffeert. "Tegen deze hondsloyale partijen wordt eigenlijk gezegd: u kunt de boom in. We zetten jullie bij het grofvuil", aldus Wilders.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl