NOS Nieuws

VVD en PvdA sluiten akkoord over zorgwet

VVD en PvdA hebben een akkoord gesloten over aanpassing van de zorgwet. PvdA-leider Samsom zei dat het nieuwe voorstel de kans biedt om patiënten te laten zien dat de vrije artsenkeuze gewaarborgd blijft. Hij zei ook dat de positie van verzekerden ten opzichte van zorgverzekeraars wordt versterkt.

Volgens Samsom is er hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat het nieuwe voorstel nu wel kan rekenen op de steun van de PvdA in de Eerste Kamer. Hij voegde eraan toe dat daarvoor in ons staatsrecht geen garanties zijn te geven en dat hij dat ook respecteert.

Blij

VVD-fractievoorzitter Zijlstra zei erg blij te zijn met het akkoord. Volgens hem kunnen nu de oorspronkelijke afspraken worden nagekomen.

Volgens Zijlstra wordt met het akkoord voorkomen dat mensen onnodig extra moeten betalen. Ook hij zei dat er waarborgen zijn afgesproken voor keuzevrijheid. Volgens hem zijn de punten uit het oorspronkelijke voorstel waartegen de senaat bezwaren had, nu rechtgebreid.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl