Minister Blok wil af van een kasteelruïne in Noord-Brabant, praalgraven in Delft en een Zeeuwse kerk. Omdat ze geen functie hebben voor het Rijk, draagt hij ze over aan een nieuwe instantie, de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). 

"De panden en objecten moeten goed bewaard en beheerd worden, maar dat is geen taak voor de Rijksoverheid", schrijft Blok aan de Tweede Kamer. Hij wil dat de overheid zich vooral bezighoudt met praktische gebouwen als kazernes, gevangenissen en kantoren voor ambtenaren.

Praalgraf en vesting

Blok wil om te beginnen 31 monumenten afstoten. Op de lijst staan bijvoorbeeld de praalgraven van Maarten Tromp en Piet Hein in Delft, de vesting Naarden en Kasteel Radboud in Medemblik.

De monumenten zijn op verschillende manieren in handen van de overheid gekomen. Zo is de kasteelruïne van Strijen geconfisqueerd toen stadhouder Willem V vluchtte uit Nederland en erfde de staat het landhuis Trompenburgh bij Hilversum. De Sint-Baafskerk in Aardenburg kwam gedeeltelijk in handen van de Staat na een restauratie en Kasteel De Slangenburg werd na de Tweede Wereldoorlog afgepakt van de Duitse eigenaren. 

Bruidsschat

De NMo krijgt van de overheid een 'bruidsschat' van 61 miljoen euro om het onderhoud van de monumenten over te nemen. Ook wordt er 2 miljoen meegegeven voor achterstallig onderhoud. Daarnaast moet de organisatie gaan werken met sponsoren en vrijwilligers. 

Blok schrijft dat het beheer van de objecten nu zo'n 5 miljoen per jaar kost, maar volgens hem kan de NMo het veel efficiënter dan de overheid. 

Wel merkt Blok op dat sommige objecten moeilijk zijn te exploiteren. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk de Naald in Apeldoorn te verhuren of er toegangsgeld voor te vragen. 

STER reclame