Een vluchteling in een opvangcentrum ANP

Er komt geen asielzoekerscentrum in het Friese dorp Rijs. Dat is besloten na een gesprek tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Friese Meren. 

Volgens het COA is er onvoldoende bestuurlijk draagvlak voor een asielzoekerscentrum. Samen met de gemeente gaat de organisatie nu op zoek naar een andere locatie bij Balk, Lemmer of Joure. Daar moeten vijfhonderd asielzoekers worden opgevangen.

In Rijs was veel verzet tegen de komst van zo'n groot aantal asielzoekers. Het dorp heeft 160 inwoners.

STER reclame