Een loterij in Schotland stelt 973.000 pond beschikbaar om de wilde kat te redden. Het bedrag, omgerekend ruim 1,2 miljoen euro, wordt verdeeld over meer dan dertig organisaties die zich inzetten voor betere leefomstandigheden voor de Schotse wilde kat.

Het geld wordt onder meer gebruikt om onderzoek te doen naar de leefomstandigheden van wilde katten. Onderzoekers hebben zes aandachtsgebieden aangewezen in de Schotse natuur, waar onder meer camera's worden opgehangen om de dieren te volgen. Ook worden katten gevaccineerd tegen veel voorkomende ziekten. 

Kruising

De populatie wilde katten in Schotland neemt de laatste jaren sterk af. Er zouden nog ongeveer honderd levende dieren over zijn. Tien jaar geleden waren dat er nog ruim 400. Natuurorganisaties vrezen dat de soort binnenkort uitsterft.

Behalve door ziekten loopt de populatie vooral terug door ontbossing, aanrijdingen met auto's en kruisingen met verwilderde katten. Die lijken op wilde katten, maar stammen af van huiskatten en leven pas enkele generaties zonder de mens. Wilde katten hebben nooit samengeleefd met mensen.

Wilde katten zijn veel robuuster dan verwilderde katten en huiskatten. Ze hebben een grotere kop en hebben een grijs-bruin gestreepte vacht. Een volwassen kater kan 90 centimeter lang worden en 8 kilo zwaar.

Limburg

In Nederland zijn voor het eerst sinds een paar honderd jaar vermoedelijk ook weer wilde katten geboren. In Limburg werden dit najaar twee jonge exemplaren gespot, die vrijwel zeker op Nederlands grondgebied ter wereld zijn gekomen.

Wilde katten komen op veel plaatsen in Europa voor. Vooral in bosrijke, heuvelachtige gebieden zoals de Ardennen en de Eifel leven grote groepen.

STER reclame