Compromis over de vermindering van CO2 uitstoot

In de Peruaanse hoofdstad Lima is na een marathonvergadering een compromis bereikt over de vermindering van de CO2 uitstoot. Volgens waarnemers zijn de afspraken vaag. Toch is het resultaat beter dan het zich aanvankelijk liet aanzien: Het hoofd van de Amerikaanse delegatie had eerder gewaarschuwd voor het totaal vastlopen van het proces, dat moet leiden tot een mondiaal klimaatakkoord.

Er blijft grote verdeeldheid tussen rijke en arme landen over de omvang en reikwijdte van de plannen om de opwarming van de aarde aan te pakken. Het conflict komt erop neer dat armere landen vinden dat vooral de rijke landen hun uitstoot moeten verminderen, omdat zij het klimaatprobleem hebben veroorzaakt. 

Parijs

Maar omdat landen als China en India inmiddels veel broeikasgassen uitstoten, vinden de rijke landen dat ook zij moeten meedoen. De armere landen vinden daarnaast dat zij gecompenseerd moeten worden voor de schade die zij ondervinden door klimaatverandering.

De bijeenkomst in Lima is van belang, omdat wordt toegewerkt naar een mondiaal klimaatakkoord, dat volgend jaar in Parijs moet worden gesloten.

10-minuten-gesprekken

De voorzitter van de conferentie heeft de afgelopen uren een serie van 10-minuten-gesprekken gevoerd met alle partijen. En die gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot een compromis. 

STER reclame