ANP
NOS Nieuws

Alternatief voor asielopvang in Fries dorpje

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Friese Meren wil meewerken aan de opvang van 500 asielzoekers, voor een periode van vijf jaar in de kernen Joure, Lemmer of Balk. Dat staat in een voorstel aan de gemeenteraad.

Vanavond praat de raad over de opvang van asielzoekers in het dorpje Rijs, in dezelfde gemeente. Daarover ontstond, net als bij de opvang van asielzoekers in het Drentse Oranje, veel commotie.

Mooi Gaasterland

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wilde aanvankelijk 500 asielzoekers onderbrengen in Mooi Gaasterland, een voormalige opvanglocatie van jeugdzorg. De bijna 160 inwoners van Rijs en de gemeente De Friese Meren vinden dit aantal veel te hoog. De Werkgroep Rijs, waarin een deel van de inwoners zich heeft verenigd, pleit voor een aantal van maximaal 100 asielzoekers.

Het college zei eerder niet meer dan 250 asielzoekers op die plek te willen en blijft bij dat standpunt, zo blijkt uit het raadsvoorstel. Het COA wil er minimaal 400 vluchtelingen tijdelijk huisvesten. Zo ontstond er een patstelling tussen De Friese Meren en het COA.

Nieuw voorstel

Nu komt het college dus met een nieuw voorstel. Als het COA afziet van de locatie in Rijs, wil de gemeente de vestiging van een asielzoekerscentrum van maximaal 500 opvangplaatsen op een andere locatie mogelijk maken.

Die locatie kan niet direct in gebruik genomen worden: er moet eerst een locatieonderzoek worden gedaan. Het COA heeft op korte termijn opvang nodig door de toestroom van met name Syrische asielzoekers naar Nederland.

Afgelast

Eerder werd een informatiebijeenkomst van het COA en de gemeente De Friese Meren op het laatste moment afgelast, omdat beide partijen het oneens waren over het aantal asielzoekers dat in Rijs kon worden opgevangen.

De Werkgroep Rijs doet er alles aan om de komst van honderden asielzoekers te voorkomen. Drie ondernemers uit de gemeente hebben een alternatieve locatie voor de opvang van asielzoekers aangeboden aan het COA. Nog onduidelijk is wat het COA daarmee doet.

Vanavond moet in de raadsvergadering duidelijk worden welke kant het opgaat met de opvang van asielzoekers in de Friese gemeente.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl