1. Ga naar het menu
  2. Ga naar de inhoud
ANP
NOS Nieuws

Gebrekkige kennis passend onderwijs

  • Jikke Zijlstra

    Redacteur

  • Jikke Zijlstra

    Redacteur

Vier maanden na de invoering van passend onderwijs kennen veel scholen en ouders van kinderen met een beperking de nieuwe regels nog niet goed. Ouders weten bijvoorbeeld niet welke rechten en plichten ze hebben, terwijl scholen soms te snel weigeren om gehandicapte of autistische kinderen aan te nemen. Dat leidt regelmatig tot conflicten, blijkt uit een inventarisatie van de NOS bij ouder- en onderwijsorganisaties. 

De bedoeling van de regels voor passend onderwijs is om kinderen die bijvoorbeeld doof, blind, autistisch of lichamelijk gehandicapt zijn, indien mogelijk naar een gewone school te laten gaan in plaats van naar een school voor speciaal onderwijs.

Negentien geschillen

Uit inventarisaties van diverse organisaties blijkt dat er nog veel onduidelijk is, zowel bij ouders als scholen. Dat leidt regelmatig tot conflicten tussen ouders en scholen. Zo heeft de geschillencommissie Passend Onderwijs sinds 1 augustus negentien geschillen behandeld over kinderen die niet worden toegelaten tot een school of juist van een school worden verwijderd. Dat komt volgens directeur Hilde Mertens deels door een gebrek aan kennis. 

"Scholen willen bijvoorbeeld geen leerling met een beperking aannemen, omdat ze niet de juiste begeleiding kunnen bieden. Maar een school moet eerst onderzoeken welke zorg zo'n leerling nodig heeft, en of de school die zorg kan bieden. Pas als blijkt dat een school die ondersteuning niet kan geven, mag de school zo'n kind weigeren. In dat geval moet de school wel een andere school voor zo'n kind regelen. Ook dat doen niet alle scholen", aldus Mertens.

"Vaak zie je dat na een uitspraak scholen ermee aan de slag gaan en geschillen alsnog worden opgelost", zegt Mertens. Ze verwacht rond de zomer een piek in het aantal geschillen, als ouders hun kinderen moeten aanmelden voor een (nieuwe) school.

Ouders weten vaak niet waar ze terecht moeten met vragen over passend onderwijs.

Ouderorganisaties

Volgens ouderorganisaties laat de informatievoorziening aan ouders nog veel te wensen over. "Ouders weten vaak niet waar ze terecht moeten met vragen over passend onderwijs", zo schrijven de Landelijke Ouderraad, oudervereniging Balans, Ieder(in) en nog acht andere ouderorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer. "Het is onvoldoende duidelijk welke rechten en plichten ze hebben, wie welke verantwoordelijkheid draagt en hoe het samenwerkingsverband en de school de ondersteuning vormgeven."

De organisaties willen dat er op elke school en bij elk samenwerkingsverband van scholen een duidelijk aanspreekpunt komt waar ouders terechtkunnen met hun vragen over passend onderwijs, zo stellen ze in hun brief.

Tevredenheid

Staatssecretaris Dekker erkent dat er nog wel knelpunten zijn, maar in de Tweede Kamer zei hij dat er juist ook veel tevredenheid is over de nieuwe wet. Volgens hem weet het overgrote deel van de ouders de juiste weg te vinden. Hij wil nog wel een brief aan scholen sturen om te benadrukken dat scholen een aanspreekpunt moeten hebben bij wie ouders terechtkunnen. "Ik vind het onbestaanbaar als door wijzigingen in het passend onderwijs straks kinderen tussen wal en schip vallen."

Dat er uitspraken komen van de geschillencommissie vindt Dekker een goed middel om knelpunten op te lossen. De Tweede Kamer heeft ook nog wel vragen over de praktijk van het passend onderwijs, maar steunt de staatssecretaris op hoofdlijnen. Oppositiepartij SP is zeer kritisch: volgens Kamerlid Siderius stelt Dekker de situatie te rooskleurig voor. 

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl