Jetta Klijnsma
NOS Nieuws

Klijnsma achter verruiming quotum arbeidsgehandicapten

Gehandicapte werknemers met een hogere opleiding hoeven niet meer bang te zijn dat ze hun baan verliezen door de quotumwet. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft er geen moeite mee dat ook hogeropgeleiden in aanmerking komen voor de extra banen die er voor arbeidsgehandicapten moeten komen.

Klijnsma zei dat naar aanleiding van een voorstel van coalitiepartijen VVD en PvdA. Die willen dat bedrijven ook hogeropgeleiden mee mogen tellen als blijkt dat ze het percentage arbeidsgehandicapten niet halen. In het oorspronkelijke plan telt die groep namelijk niet mee. Ook D66 en CDA staan achter de aanpassing.

Boetes

Het kabinet heeft met vakbonden en werkgevers afgesproken dat er de komende jaren 125.000 banen moeten komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Houden de bedrijven zich daar niet aan, dan volgen boetes. "Maar ik ga ervan uit dat werkgevers zorgen dat de afgesproken banen er komen", aldus Klijnsma.

PvdA, VVD, D66 en CDA willen met de aanpassing voorkomen dat door de plannen de beter betaalde werknemers met een beperking verdrongen worden van de arbeidsmarkt. Daardoor kan het aantal banen voor mensen met een beperking in de praktijk groter worden, nu ook de hogeropgeleiden mee gaan tellen als het quotum toch moet worden ingezet.

Het klinkt een beetje raar, maar ik hoop eigenlijk dat we de wet nooit nodig hebben.

Staatssecretaris Klijnsma

Het liefst gebruikt Klijnsma de quotumwet helemaal niet. "Dat zou betekenen dat werkgevers veel plekken maken voor mensen met beperkingen en dat zou ik natuurlijk mooi vinden. Maar die wet wordt voor de zekerheid gemaakt, want als die banen er niet komen dan hebben we een stok achter de deur."

Ook buiten de Kamer stond het onderwerp op de kaart. Hoog opgeleide gehandicapten kwamen vanmiddag naar Den Haag om te demonstreren tegen de plannen omdat ze bang zijn voor ontslag.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl