ANP

Toezichthouder NZa zou het liefst een aanvullende verzekering van Independer verbieden. Het gaat om Vrije Ziekenhuiskeuze, een aanvullende verzekering die naast een aantal basispolissen met een beperkte artsenkeuze kan worden afgesloten.

Volgens de NZa tast de Vrije Ziekenhuiskeuze van Independer de beginselen van de Zorgverzekeringswet aan, doordat de verzekering de kosten vergoedt die een natura- of budgetpolis niet vergoedt. De toezichthouder is bang dat door de verzekering selectief contracteren minder interessant wordt en er daardoor minder concurrentie komt op prijs en kwaliteit.

Eigen Kosten

De natura- en budgetpolissen zijn goedkoper dan restitutiepolissen, die alle zorgkosten wel vergoeden. Maar de patiënt is met zo'n contract niet vrij in de keuze voor een arts en kan alleen bij de behandelaars terecht waarmee de verzekeraar een contract heeft. Gaat een patiënt toch naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan moet hij zo'n 25 procent zelf betalen.

De Vrije Ziekenhuiskeuze dekt voor een euro per maand die extra eigen kosten, op het moment dat een patiënt toch naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis gaat. Dat is een doorn in het oog van de toezichthouder. "Hoewel de verzekering geen zorgverzekering is en dus niet onder de Zorgverzekeringswet valt, gaat de NZa de ontwikkelingen op de voet volgen en de mogelijkheden onderzoeken om hiertegen op te treden", zegt een woordvoerder van de NZa.

Reactie Independer

Independer schrijft in een reactie het belangrijk te vinden dat ook "mensen met een kleine beurs" de mogelijkheid krijgen om zelf te kiezen naar welk ziekenhuis ze mogen. "Omdat er geen eenduidig model is om de kwaliteit van ziekenhuizen te meten, vinden wij dat mensen zelf het laatste woord mogen hebben bij de keuze van hun ziekenhuis".

STER reclame