Vlnr minister Blok voor Wonen, VVD-Kamerlid Van der Linden en PvdA-Kamerlid Monasch voor het debat ANP

De Tweede Kamer en minister Blok zijn het erover eens dat de sociale woningbouw in Nederland helemaal anders moet worden georganiseerd. Dat bleek tijdens het Kamerdebat over de corporatiesector.

Maar de Kamer wil één sterke, onafhankelijke woonautoriteit die alle corporaties en al hun activiteiten controleert. Ze zijn tegen het voorstel van minister Blok om het toezicht op activiteiten en het toezicht op financiën te scheiden. 

Macht

“Er is nu veel te weinig tegenmacht. De gemeenten hebben te weinig te zeggen, de huurders hebben te weinig te zeggen. Die krijgen dezelfde rechten en informatie als de corporaties”, zegt PvdA-Kamerlid Monasch.

D66-Kamerlid Verhoeven: ”Huurders zullen gevaarlijke risicovolle activiteiten de kop in willen drukken en zullen zeggen: niet meer op ónze rekening.” Daar zit wel een nadeel aan, vindt de VVD. “Als je alleen maar de macht neerlegt bij de zittende huurders, dan sluit je toekomstige huurders en mensen die op een wachtlijst staan uit”, zegt VVD-Kamerlid Van der Linden.

Ook gemeenten krijgen meer macht en gaan voortaan samen met de corporatie plannen waar nieuwe, betaalbare woningen moeten komen en hoeveel huurders er gehuisvest moeten worden. De betreffende gemeente controleert of de corporatie dat ook echt heeft gedaan.

Strenge voorwaarden

Monasch: “Vroeger leefde bij woningbouwverenigingen de Robin Hood-gedachte, nu lijken ze meer op de sheriff van Nottingham: ze verliezen op hun commerciële activiteiten en de huurders moeten betalen.”

Minister Blok erkent dat, maar wil dat corporaties onder zeer strenge voorwaarden toch de mogelijkheid houden om bijvoorbeeld combinaties van bedrijfspanden en bovengelegen huurwoningen te bouwen. Bijvoorbeeld als er geen commerciële partijen voor te vinden zijn, terwijl een gemeente of wijk er wel behoefte aan heeft.

"Bovendien is het erg onverstandig om de commerciële projecten uit het verleden nu ineens te verkopen. Dan zal dat voor veel te lage prijzen zijn, dus dan verdampt er een hoop geld."

Controleren

Goedbedoelde leefbaarheidsprojecten behoren niet meer tot het takenpakket van de corporatie. “Ik vind het niet uit te leggen dat een klimrek of een sporthal wordt betaald door de huurders, terwijl die voor rekening van de hele gemeente moeten komen”, zegt Van der Linden.

Het debat in de Kamer zal naar verwachting nog de hele avond duren.

STER reclame