Protestbord in Boxtel tegen de mogelijke proefboringen naar schaliegas ANP

De VVD is verbaasd over de uitspraken van PvdA-leider Samsom over schalie. Vanmiddag zei Samsom op NPO Radio 1 dat er in ons land niet naar schaliegas geboord gaat worden. Volgens hem is het "volstrekt onnodig om in dit dichtbevolkte land" te gaan boren. 

VVD-Kamerlid Leegte is verbaasd. "Het is raar om te zeggen dat schaliegas van de baan is, omdat er nog verschillende onderzoeken lopen." Het kabinet onderzoekt momenteel of en zo ja waar proefboringen naar schaliegas kunnen worden toegestaan. Minister Kamp neemt pas rond de zomer een besluit over eventuele boringen.

Genoeg gas

De VVD'er wil 'graag eerst de feiten op een rij voor ik tot een oordeel kom'. Leegte geeft ook aan dat energie "te belangrijk is voor de VVD om op voorhand alternatieven uit te sluiten". Volgens hem zijn er nu geen nieuwe feiten die de VVD tot een nieuw standpunt dwingen.

Volgens Samsom is er in Nederland genoeg gas voor de komende veertig à vijftig jaar. "Na die overgangsperiode moeten we echt duurzame energiebronnen gaan gebruiken". Samsom zei eerder akkoord te kunnen gaan met de winning van schaliegas, als dat schoon en veilig kan gebeuren. 

Omstreden

De winning van schaliegas, dat diep in de bodem zit opgesloten in kleisteenlagen, is omstreden omdat er onder meer schade aan het milieu kan ontstaan. Waterleidingbedrijf Vitens waarschuwde eerder al dat bij boringen naar schaliegas de Nederlandse drinkwatervoorraden onherstelbaar vervuild kunnen raken.

Samsom: tegen boringen voor schaliegas

STER reclame