Een vrouwtjes smient (voor) en een mannetje Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

"Vogelgriep blijft terugkomen", zegt onderzoeker Henk van der Jeugd in het NOS Radio 1 Journaal. Het hoofd van het Vogeltrekstation voorspelde vorige week al dat het virus afkomstig zou zijn van trekvogels. Gisteren werd in uitwerpselen van smienten inderdaad het vogelgriepvirus ontdekt.

Wat is de smient voor vogelsoort?

"Het is een eendensoort die een wilde vogel is. Er overwinteren zo’n 650.000 smienten in ons land. Ze hebben een sterke voorkeur voor natte graslanden en ze zitten graag naast slootranden. De wilde vogels komen uit het hoge noorden, maar kunnen tot heel ver in het oosten gaan, zelfs tot in Siberië."

Zouden ze daar het vogelgriepvirus hebben opgepikt?

"Dat is denkbaar. Maar dat betekent niet dat het nu juist deze smienten zijn die de hele route vanuit Oost-Azië, waar het virus vandaan komt, hebben afgelegd. Er zouden best andere vogelsoorten bij betrokken kunnen zijn."

Het is dus best mogelijk dat andere trekvogels die hier overwinteren, het virus bij zich dragen?

"Dat zou kunnen. Het is een hele keten. Het virus wordt vermoedelijk steeds doorgegeven van de ene op de andere vogel. In Duitsland is vorige week een Wintertaling neergeschoten die het virus bij zich bleek te hebben."

Moeten we bang worden voor die wilde eend?

"Vogelgriepvirussen zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn"

"Nee. Vogels dragen altijd al griepvirussen bij zich en vaak zijn ze ongevaarlijk voor de veesector. Maar de vogels kunnen er niets aan doen. De pluimveesector is een industrie die uitermate kwetsbaar is geworden voor dit soort virussen. We moeten nadenken hoe we daar in de toekomst mee omgaan, want dit blijft terugkomen."

Moet je pluimveebedrijven eigenlijk wel neerzetten in gebieden waar veel trekvogels zijn?

"Dat is een lastige vraag. Praktisch is het niet. Wilde vogels komen overal voor, vooral in natte gebieden, maar ook elders. Het is niet te doen."

STER reclame