De Zwitsers hebben vandaag in grote meerderheid tegen een voorstel gestemd om het jaarlijkse aantal immigranten te beperken tot 16.000. Ongeveer 76 procent van de bevolking sprak zich in een referendum tegen zo'n quotum uit. 

Ook alle grote politieke partijen zijn tegen zo'n quotum. Vooraf werd gedacht dat een aanzienlijk deel van de bevolking voor zou stemmen. Eerder dit jaar stemde in een ander referendum al een kleine meerderheid voor de herintroductie van immigratiequota. Het referendum van vandaag was hier een direct gevolg van.

Het initiatief voor het referendum kwam van Ecopop. Deze conservatieve milieubeweging vindt dat de Zwitserse bevolking jaarlijks met niet meer dan 0,2 procent mag groeien. 

Volgens tegenstanders van het quotum hebben de Zwitsers vandaag overtuigend gestemd voor een open economie en voor nauwe economische samenwerking met de EU, de grootste handelspartner van het land. In een eerste reactie lieten de initiatiefnemers van het referendum weten dat veel stemmers zich kennelijk hebben laten leiden door angst die hen door tegenstanders van het quotum was ingeboezemd.

Welvaart

Zwitserland laat nu jaarlijks tussen de 80.000 en 100.000 immigranten toe. Het overgrote deel van deze immigranten komt uit EU-lidstaten. Zwitserland telt 8,2 miljoen inwoners. Een kwart hiervan heeft niet de Zwitserse nationaliteit. Ter vergelijking: Nederland heeft 16,9 miljoen inwoners en laat jaarlijks bijna twee keer zoveel immigranten toe. Dagelijks vestigen zich 440 nieuwe immigranten en vertrekken er 385 emigranten uit Nederland.  

In Zwitserland is de werkloosheid laag en de welvaart nog steeds hoog. Tegenstanders van het referendum vreesden dat dit in gevaar zou komen als het quotum er echt komt. De immigratiebeperking zou namelijk ook gelden voor EU-burgers.

Eerder dit jaar demonstreerden duizenden Zwitsers voor een open samenleving nadat een kleine meerderheid in een referendum voor een beperkte immigratie had gestemd EPA

Het bedrijfsleven vreesde dat dan een tekort aan gekwalificeerd personeel ontstaat. Bovendien is een immigratiequotum voor EU-burgers in strijd met de regels die Brussel heeft opgesteld voor de Europese arbeidsmarkt.

Het referendum van eerder dit jaar bracht de Zwitserse regering al in een moeilijke positie. Als de bevolking vandaag weer in meerderheid zou voorstemmen, dan zou dit vergaande gevolgen hebben voor de handelsbetrekkingen tussen Zwitserland en de lidstaten van de EU.

Zwisterland stemde vandaag in een referendum ook over het aansterken van de goudvoorraad door de Zwitserse Nationale Bank AFP

Naast het immigratiequotum stemde de Zwitserse bevolking deze ochtend nog over twee andere voorstellen. In het ene voorstel wordt de regering verplicht de goudvoorraad te vergroten: de goudreserves van de Nationale Bank zouden de komende vijf jaar 20 procent moeten groeien.

Het andere voorstel ging over rijke buitenlanders die als inwoner van Zwitserland staan ingeschreven. Zij krijgen nu nog belastingvoordeel. De politieke partij De Groenen wil dat dit voordeel wordt geschrapt. 

Ook deze twee voorstellen hebben het niet gered: 78 procent is tegen het vergroten van de goudvoorraad, 60 procent stemde tegen het schrappen van de fiscale voordelen voor rijke buitenlanders.

STER reclame