In Syrië zijn veel inwoners op de vlucht geslagen voor het aanhoudend geweld. De Kamer wil meer opvang, maar Teeven vindt het genoeg. AFP

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie weigert in Nederland 250 Syrische vluchtelingen extra uit te nodigen. Hij legt de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer naast zich neer. 

Volgens de staatssecretaris vangt Nederland al erg veel asielzoekers op. "Het kabinet acht het op dit moment niet verantwoord de druk op gemeenten nog verder te verhogen door 250 extra vluchtelingen uit te nodigen," schrijft Teeven in een brief aan de Tweede Kamer.  

Deze vluchtelingen moeten gehuisvest worden bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en daardoor moeten anderen nog langer wachten op een woning, vindt hij.

Internationale afspraken

De Tweede Kamer stemde in september 2013 voor een motie om boven op een groep van 500 vluchtelingen die Nederland volgens internationale afspraken jaarlijks uitnodigt, nog eens 250 Syriërs extra naar Nederland te laten komen. Het gaat om een groepje schrijnende gevallen die apart - los van de bestaande groep vluchtelingen - wordt uitgenodigd. 

Teeven vindt dat hij al genoeg heeft gedaan voor deze groep. "Nederland heeft te maken met een zeer hoge instroom van asielzoekers, voor een belangrijk deel Syriërs," staat in de brief. 

Humanitaire hulp

In de eerste negen maanden van 2014 zijn door Syriërs ongeveer 8650 asielverzoeken ingediend. Ook heeft het kabinet sinds de crisis in Syrië 114 miljoen euro aan humanitaire hulp beschikbaar gesteld. 

Nederland heeft te maken met een zeer hoge instroom van asielzoekers, voor een belangrijk deel Syriërs.

Staatssecretaris Teeven van Justitie

STER reclame