De Tweede Kamer debatteert vandaag over de omroepplannen van staatssecretaris Dekker. In de plannen gaat het huidige omroepstelsel drastisch op de schop en worden de publieke netten opengezet voor nieuwe programmamakers. Als de plannen door de Tweede en Eerste Kamer komen, wil Dekker ze voor 1 januari 2016 invoeren.

Wat houden die plannen in?

De omroepverenigingen krijgen forse concurrentie van nieuwe, externe partijen. De helft van het programmabudget wordt opengezet voor nieuwe producenten. Zo krijgen die rechtstreeks toegang tot het publieke bestel. In een competitie met de omroepen moeten ze de zendtijd gaan verdelen. Nu hebben alleen de omroepen het recht op het uitzenden van programma's op de publieke netten. 

Programma's die slechts amusement nastreven kunnen prima door de commerciëlen gemaakt worden.

Staatssecretaris Sander Dekker

Dekker wil ook dat de publieke omroep zich meer gaat onderscheiden van de commerciëlen. Publieke programma's moeten vooral bestaan uit informatie, educatie en cultuur. "Programma's die puur amusement nastreven kunnen prima door de commerciëlen gemaakt worden", schreef Dekker eerder aan de Kamer.

Het omroepbestel krijgt ook een centralere sturing door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Zo worden verschillende taken van de omroepen overgeheveld naar deze centrale organisatie. Regionale omroepen moeten meer gaan samenwerken en krijgen zendtijd op de landelijke netten. 

Waarom wil Dekker dit?

Enerzijds moet Dekker bezuinigen, en daarom wordt ook het publieke bestel aangepakt. Anderzijds moet de publieke omroep eenvoudiger en efficiënter, vindt hij. Ook denkt Dekker dat de omroepen sneller aan vernieuwing zullen doen. Nu doen ze dat te weinig, en wat ze doen komt te laat, zegt hij. 

Programma's die puur amusement zijn, kunnen de omroepen volgens de staatssecretaris beter aan commerciële partijen overlaten, daar moet geen publiek geld aan besteed worden. 

Komt het plan door de Tweede Kamer?

De omroepplannen komen uit het regeerakkoord dat is gesloten tussen regeringspartijen VVD en PvdA. Samen hebben die een meerderheid in de Tweede Kamer. Omdat er voor de plannen een wetswijziging nodig is, moeten ze later ook door de Eerste Kamer. Dat zal pas na de Provinciale Statenverkiezingen gebeuren, verwacht het ministerie. 

Is er veel weerstand?

Verschillende publieke omroepen hebben hun ongenoegen geuit over de nieuwe plannen. Zo vindt omroep MAX-directeur Jan Slagter de plannen slecht. "Hij heeft gewoon een bloedhekel aan de publieke omroep en is bezig met een ontmanteling", zei hij. Ook programmamaker Paul de Leeuw gaf eerder te kennen niets in de plannen te zien. 

Vorige week bekritiseerden Ed Nijpels en directeur Eric van Stade van omroep AVRO-TROS de plannen in NRC Handelsblad. Bepalen welke programma's er onder amusement vallen en welke niet is volgens hen onbegonnen werk. 

Afgelopen weekend bleek dat de productiebedrijven en maatschappelijke organisaties die volgens Dekker in de toekomst een rol moeten gaan spelen binnen de publieke omroep, niet enthousiast op de omroepplannen reageren.

Wie zijn wel blij met de plannen?

Uit een rondgang van NOSop3 bleek dat onder meer jonge tv-makers positief zijn. Ze krijgen door de plannen de kans om hun programma-ideeën uit te voeren, omdat ze ook in aanmerking komen voor een deel van het programmabudget van de publieke omroep.

STER reclame