NOS Nieuws

Registratie ziekteverzuim politie is rommeltje

Door redacteur Michael de Smit

De politie moet zo snel mogelijk een inhaalslag maken om duizenden incomplete ziekteverzuimdossiers van medewerkers op orde te brengen. Dat zeggen vakbonden en belangenorganisaties op basis van een TNO-onderzoek dat het ziekteverzuim onder politiemedewerkers in kaart heeft gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat de politie veel te weinig doet om de 3600 langdurig zieke medewerkers aan het werk te krijgen. In totaal werken er 64.000 mensen bij de politie.

De dossiers van de zieke medewerkers zijn in veel gevallen verre van compleet, worden niet bijgehouden of zijn zelfs zoek. Van twaalf procent van de zieke agenten weet de politie niet eens waarom ze thuis zitten of wat ze mankeren.

Dat is echt vreselijk! De vraag is ook of ze wel de hulp krijgen die ze nodig hebben. Als je al niet weet waarom je medewerkers ziek zijn, hoe wil je ze dan helpen om weer beter te worden?

Jacco Scheer - Hulp voor Hulpdiensten

Bovendien blijkt de politie een notoire wetsovertreder te zijn. 13 procent van de zieke werknemers zit al langer dan twee jaar thuis zonder dat er met hen afspraken zijn gemaakt over een terugkeer op de werkvloer. Het UWV legt in dit soort gevallen een straf op omdat de werkgever niet voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Vaak moet het loon dan langer doorbetaald worden. Sommige agenten zitten al veertien jaar thuis met behoud van salaris. Wat de politie jaarlijks aan deze zogenoemde loonsancties kwijt is, heeft TNO vanwege de incomplete dossiers niet kunnen achterhalen, maar dat gaat naar schatting om miljoenen.

Maatregelen

Korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie heeft inmiddels verbeteringen aangekondigd. Er wordt een taskforce in het leven geroepen en er komt vanaf volgend jaar een landelijk verzuimvolgsysteem. Deskundigen en belangenorganisaties betwijfelen of het de politie lukt om de dossiers op orde te krijgen en het verzuim te verminderen.

Onder hen is de vooraanstaande hoogleraar psychiatrie en PTSS-deskundige Berthold Gersons. Hij is al ruim dertig jaar adviseur van de politie. Volgens hem zijn er bij de politie veel te weinig maatschappelijk werkers en psychologen.

Men heeft wel maatschappelijk werkers, maar dat is een handjevol op de 60.000 politiemensen. Er zijn slechts drie psychologen in dienst. Dus dat is niet zoveel. Er zijn er veel meer nodig.

Berthold Gersons – hoogleraar Psychiatrie AMC

Politievakbond ACP herkent de cijfers. Volgens de bond komen er regelmatig meldingen binnen van langdurig zieke werknemers die aangeven zich door hun werkgever in de steek gelaten te voelen. “Zoals het TNO-rapport laat zien, is er nu te weinig samenhang in de aanpak van verzuim”, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. Hij benadrukt dat de ACP de aangekondigde maatregelen van de korpsleiding nauwgezet gaat volgen.

Ook Tweede Kamerleden verwijten de top van de Nationale Politie ‘slecht werkgeverschap’. “De organisatie bekommert zich niet om zijn zieke werknemers, als werkgever moet je je daarvoor schamen”, zegt Magda Berndsen van D66.

Morgen wordt de begroting voor het ministerie van Veiligheid en Justitie behandeld in de Tweede Kamer.

e-mail: michael.de.smit@nos.nl

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl