Ook in Kamperveen is het vogelgriepvirus uitgebroken ANP

Hoe groot is de pluimveesector in Nederland?

Nederland heeft ruim 2000 pluimveebedrijven, met meer dan 100 miljoen kippen en zo’n anderhalf miljoen kalkoenen en eenden. De meeste bedrijven zijn gespecialiseerd in leghennen (700 bedrijven) of vleeskuikens (430 bedrijven). Er leven in Nederland 55 miljoen vleeskuikens en hun 'ouders' en 46 miljoen leghennen. Die leghennen produceren per jaar 10 miljard eieren, gemiddeld ruim 300 eieren per kip.

Internationaal gezien is Nederland een grote speler. Het is het enige Europese land dat veel meer eieren en kippenvlees exporteert dan importeert. In geen enkel land leven ook zo veel kippen per vierkante kilometer.

Is de sector de laatste jaren groter geworden?

Nee, al zo'n 25 jaar blijft het aantal stuks pluimvee min of meer gelijk. Wel worden de bedrijven steeds groter. In 2000 waren er zo'n 25.000 dieren per bedrijf, nu zijn dat er bijna twee keer zoveel.

Waar zitten de bedrijven?

Pluimveebedrijven zitten vanouds vooral op de arme zandgronden op de Veluwe en in Noord-Limburg. De gemeenten met de grootste aantallen kippen zijn Venray, Barneveld en Ede. Samen zijn zij goed voor 10 procent van de Nederlandse pluimveestapel.

Wageningen UR

Wat betekent het dat alle uitbraken juist zijn geweest in gebieden met weinig pluimveebedrijven?

Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen liggen in zeer waterrijke gebieden met veel wilde vogels. Dat versterkt het vermoeden dat wilde watervogels de besmettingsbron zijn. Dat vogelgriep in deze gebieden is uitgebroken kan ertoe leiden dat de sector als geheel gespaard blijft.

Bij de vorige uitbraak, in 2003, begon de epidemie in het hart van de pluimveehouderij, in de Gelderse Vallei. Toen moesten direct veel bedrijven worden geruimd om een bufferzone te creëren, net zoals dat gaat bij een grote bosbrand.

Wat is het belang voor de Nederlandse economie?

Voor de totale economie is de pluimveesector niet zo belangrijk. Er wordt jaarlijks voor zo'n 1,5 miljard euro aan vlees en eieren geproduceerd. Er is ook niet zoveel werkgelegenheid mee gemoeid. Bij de pluimveebedrijven werken zo'n 5000 mensen, slechts iets meer dan twee mensen per bedrijf. Daarnaast werken 2000 mensen bij de kippenslachterijen, 3000 bij de verwerkende bedrijven en 13.000 bij de groothandel.

Waar gaan al die eieren en al dat kippenvlees heen?

6 miljard eieren gaan naar winkels in binnen- en buitenland, 4 miljard eieren worden verwerkt in andere producten, zoals koekjes, taarten en mayonaise. Ongeveer tweederde van de eieren wordt geëxporteerd. Veruit de belangrijkste afnemer van Nederlandse eieren is Duitsland, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk.

Van het pluimveevlees wordt iets meer dan de helft geëxporteerd naar het buitenland. Ongeveer 30 procent daarvan is bedoeld voor Duitsland. Ook het Verenigd Koninkrijk en Afrika zijn belangrijke exportbestemmingen voor ons land. Overigens blijft 80 procent van al het pluimveevlees binnen de EU.

Hoe groot is de schade van de vogelgriepuitbraak?

De sector spreekt nu al van tientallen miljoenen schade, maar een goede schatting is in feite nog onmogelijk te maken. Bij de grote uitbraak in 2003 was er voor honderden miljoenen euro’s schade, maar toen werden er dan ook 30 miljoen kippen geruimd.

STER reclame