Werknemers bij de bouw van de A2-tunnel bij Maastricht ANP

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren geen afspraken gemaakt met bouwbedrijven om uitbuiting van werknemers tegen te gaan. Dat zegt FNV Bouw. De vakbond heeft laten onderzoeken wat voor afspraken de overheid maakt bij grote bouwprojecten.

Bedrijven die extra inspanning doen om uitbuiting te voorkomen, hebben bij aanbestedingen van de overheid geen grotere kans om de opdracht binnen te halen. 

In contracten die Rijkswaterstaat sluit, staan ook geen afspraken over de werknemersrechten.

In feite doet Rijkswaterstaat niets om misstanden tegen te gaan.

FNV Bouw

FNV Bouw zegt dat Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijkheid moet nemen en misstanden moet aanpakken. Volgens de bond gaat er namelijk veel mis in de bouw. Zo worden vaste krachten ontslagen en via schijnconstructies weer ingehuurd. Ook worden mensen onderbetaald.

De bond stelt dat er bij de bouw van de tunnel bij de A2 en bij de verbreding van de A4 arbeidsrechten zijn geschonden. 

Werknemers kunnen zelf naar de rechter bij misstanden.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat wijst in een reactie naar de wet. "Bouwbedrijven die opdrachten uitvoeren, dienen zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving te houden. Werknemers hebben een wettelijke bescherming en kunnen zelf ook direct naar de rechter bij misstanden." 

De organisatie zegt ook soms zelf in te grijpen. "Bij de A2 en A4 heeft Rijkswaterstaat de opdrachtnemer aangesproken op de signalen, is de gang van zaken direct onderzocht."

Kamervragen

Kamerleden van de PvdA hebben naar aanleiding van het onderzoek om opheldering gevraagd van ministers Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Melanie Schultz van Infrastructuur. 

STER reclame