Volgens Schippers fuseren ziekenhuizen te vaak ANP

Minister Schippers maakt zich zorgen over het grote aantal fusies van ziekenhuizen. Bij de behandeling van haar begroting in de Tweede Kamer zei ze dat schaalvergroting goed is, "als kwaliteit het vergt". Maar volgens haar komt nu "fuseren om het fuseren" voor en gaat het niet de goede kant op.

Ze vraagt zich af of de macht van de ziekenhuizen goed is voor prijs en kwaliteit. Schippers reageerde op vragen uit de Kamer over de volgens velen te grote invloed van verzekeraars. Volgens haar blijkt uit een evaluatie niet dat zorgverzekeraars te machtig zijn ten opzichte van ziekenhuizen.

GroenLinks-Kamerlid Ellemeet in debat met minister Schippers

Zwart

Schippers erkent dat ook bij verzekeraars nog dingen kunnen worden verbeterd, maar volgens haar moet de Kamer hun positie niet te "zwart" afschilderen. "Omdat ik over aanbieders weinig hoor, wil ik de balans er een beetje in brengen."  

Schippers zei verder dat de kwaliteit van de zorg stijgt. Ze benadrukte dat de gemiddelde zorgpremie volgend jaar lager is dan in 2011, 2012 en 2013, terwijl de vraag naar zorg juist groter wordt. 

De premie is volgend jaar gemiddeld 97,50 euro per maand. Dat is wel hoger dan dit jaar, maar volgens haar was 2014 een uitschieter naar beneden. 

STER reclame