ANP
NOS Nieuws

Zwarte lijst voor fraude met arbeidsmigranten

Er moet een Europese databank of zwarte lijst komen van bedrijven die frauderen met arbeidsmigranten. Dat staat in een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan minister Asscher van Sociale Zaken. Het overlegorgaan van werkgevers en werknemers komt op verzoek van de minister met een advies over arbeidsmigratie.

Asscher had vorig jaar om zo'n advies gevraagd omdat dit jaar de grenzen zijn opengegaan voor Roemeense en Bulgaarse werknemers. Eerder mochten Polen en andere Oost-Europeanen al in Nederland komen werken. De komst van de Polen veroorzaakte volgens de vakbonden verdringing op de arbeidsmarkt doordat zij goedkoper zijn dan Nederlandse werknemers.

Tijdelijk minder geld

Ook pleit de SER voor aanpassing van de Europese richtlijn voor detachering, die in alle EU-landen verplicht is. Door deze richtlijn kan het nu goedkoper zijn om werk via een buitenlands uitzendbureau of een onderaannemer te laten doen, dan door een arbeidsmigrant in dienst te nemen.

De 'gewone' arbeidsmigrant moet net als de 'gewone' werknemer betaald worden volgens de cao. Die migranten betalen ook de hier geldende premies voor de sociale zekerheid. Werknemers die hier gedetacheerd zijn hoeven dat niet. Die hoeven bijvoorbeeld geen pensioen op te bouwen. Bovendien vallen zij nog een periode onder de sociale zekerheid in het land van herkomst, en kunnen ze daar premie blijven betalen. De SER wil dat er gekeken wordt naar de periode waarin dit kan.

Vrachtwagenchauffeurs

Ook vraagt de SER specifiek aandacht voor de positie van vrachtwagenchauffeurs. Veel transportbedrijven, ook Nederlandse, laten op internationale transporten Oost-Europese chauffeurs rijden. Die zijn goedkoper.

Die bedrijven doen alsof ze een vestiging hebben in een Oost-Europees land zodat ze hun chauffeurs tegen Oost-Europese arbeidsvoorwaarden kunnen laten rijden. In werkelijkheid hebben ze er echter vaak alleen een postbusadres. Volgens de werkgevers en werknemers in de SER moet er meer duidelijkheid komen over wat er op dit gebied is toegestaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl